EtiketeIdeologjisë

Opinion

Cinizmi si formë e Ideologjisë

Slavoj Zizek Koncepti më elementar i ideologjisë është ndoshta fraza më e njohur e Marksit në Kapital “Sie wissen das nicht, aber sie tun es” (“ata nuk e dinë...