Etiketeinstitucioni

Opinion

Institucioni i fetvasë dhe muftiu (I)

(Rëndësia e kuptimit të drejtë të ripërtëritjes së mendimit islam dhe qasja e re që duhet të kemi ndaj institucioneve bazë të Islamit) Nuk ka dyshim se fetvaja...