Etiketeislamofobët

Bota Islamofobi Opinion

Të profilizosh islamofobët

L. Ali Khan Në Amerikë, Islamofobia është frika dhe urrejtja e Islamit dhe muslimanëve që mbizotëron në mesin e amerikanëve të krishterë dhe hebrenj. (Ateistët...