Etiketekompanite

Bota

5 kompanitë “më të liga” në botë

Shumica e kompanive bëhen të suksesshme në sajë të reputacionit të tyre yjor. Por jo gjithmonë. RT Biznes ka gërrmuar pjesën e poshtme të fuçisë për të gjetur...

Kultura

Zekati i Aksioneve

Prof.Dr. Vehbe Zuhajli Nëse kompania e nxjerr zekatin e gjithë kapitalit, kjo vlen për të gjithë aksionerët në atë kompani, ngase kompania këtë e bën në cilësi...