EtiketeLatif Mustafa

Opinion

Islamofobia

Latif Mustafa Islamofobia, sado që si koncept i ri të duket, rrënjët e saj, gjegjësisht formësimet më primitive të saj kanë të bëjnë me dy sëmundjet më të...

Opinion

Çlirimi nga toka

Ashtu siç është terrori fenomen modern, edhe kolonializmi, interpretimi partikular, ideologjia si vulgarizim i dijes dhe orientalizmi si matricë projeksionit...