Etiketenë vendin e punës

Opinion

Pronari si sovran në vendin e punës

/Alfred Bushi/ Disa ditë më parë Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera, institucioni përgjegjës për inspektimin dhe kryerjen e...