Etiketepatriark

Opinion

Harku ortodoks i paqëndrueshmërisë

nga South Front. Amerika vazhdon praktikën e saj të krijimit të zonave dhe linjave të kaosit në rajonet kyçe të botës. Në vitet 2000, ajo filloi një fushatë...