Etiketepër të dënuar sulmin e “neveritshëm” në Londër