EtiketeSkandal/ Izraeli me projektligj për të ulur zërin e Ezanit nëpër xhami