Etiketetë papunë

Bota

Teknologjia lë pa punë edhe gomerët

Dikur ishin një kafshë fisnike, e respektuar nga njeriu, që e shfrytëzonte atë në transport, bujqësi dhe në shumë aktivitete të tjera të përditshmërisë së vet...