Etiketevetëmbrojtje

Bota Kultura

Pse u ndërtua Muri Kinëz

Shtrirja rreth 13,170 milje nga lindja në perëndim, Muri i Madh i Kinës është një nga mrekullitë më të mëdha të botës. Muri që shtrihet lart e poshtë nëpër...