Bota

Mbylljet Tribunali i Hagës

Ceremonia e mbylljes së Tribunalit Ndërkombëtar për ish- Jugosllavinë, i njohur si Tribunali i Hagës, do të mbahet të enjten më 21 dhjetor, ndërsa do të mbyllet zyrtarisht 10 ditë më vonë dhe do të pushojë së ekzistuari.

Tribunali u formua nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara më 25 maj 1993, për të ndjekur penalisht autorët e krimeve të luftës në territorin e ish-Jugosllavisë.