Opinion

Bashkëkombasit e mi, “Legjislacion për hebrenjtë”, keni dëgjuar një gjë të tillë

Mirëmbrema…

Përshtatje e planit: Zonja Michel Renouf është përgjigja më logjike ndaj planit Trump-Netanyahu.

Me shumë respekt dhe vlerësim të lartë për zonjën britanike, Michelle Renouf, e cila mban edhe titullin e nderitLedy, ajo sheh se ka vend për zgjidhjen e problemit të Palestinës. Ajo vë në pah sederi tani nuk është vënë në funksion, ndërsa ajo propozon kthimin e hebrenjve në atdheun e tyre të parë, pra, në Republikën Hebreje!

Birobidzhan

Vend i cili ndodhet në juglindjen e largët të Rusisë, që për fat të keq shumica e botës nuk e di gjë për këtë vend sepse Izraeli nuk ua ka mundësuar që të mësojnë mbi gjendjen dhe pozitën e këtij territori. Zonja thotë se kjo Republikë përfaqëson atdheun e tyre të parë në botë për hebrenjtë. Ishte kështu derisa nuk doli ideja për një shtet tjetër hebre, dhe atë në Palestinë. Sionistët korrën sukses edhe pse kishin Republikën Hebraike, që ishte republika e parë për ta, që ishte krijuar në mënyrë paqësore dhe pa pasur nevojë për uzurpime tokash të njerëzve autoktonë.

Djali im mbron idenë e kthimit të hebrenjve në atdheun e tyre të parë me argumente dhe prova të mahnitshme historike. Pra, për të gjithë ata që po e dëgjojnë për herë të parë, unë themelova një organizatë që promovon këtë zgjidhje, e që mban emrin Republika Hebreje.

Zonja Renouf nuk lejon që rasti t’i dalë nga dora që ky event të fshihet nga mediat.Ajo dha shumë leksione dhe pati ndërhyrje të shumta për zgjidhjen logjike të këtij problemi në disa forume, njëra prej të cilave ishte edhe nën kupolën e Parlamentit Britanik.

Shkurt thënë, ashtu siç e sheh zonja Renouf, zgjidhja e vetme e problemit të Palestinës është pasi të bëhet kthimii sigurt i hebrenjve që banojnë në Palestinë për në Republikën Hebreje, që tani njihet me emrin Krahina Autonome e Hebreje. Tani ky territor njihet më shumë sipas emrit të kryeqytetit të saj, Birobidzhan.

Atje është vendi ku mundtë jetohet në siguri dhe paqe të plotë, pa ndonjë antisemitizëm dhe atje mund të shijohet atmosfera dhe kultura mbizotëruese e fuqishme hebraike. Atje mund të flasësh hebraisht, sipas dialektit të hebrenjve evropianë, ndërsa Palestinën t’ua lëmë banorëve autoktonë arabë.

Renouf pohon se kultura mbizotëruese në Birobidzhan dhe sipërfaqja e saj janë ekuivalente me madhësinë e Zvicrës. Këtu iumundësohet kjo zgjidhje e drejtë, dhe t’i japin fund një herë e mirë tragjedisë së arabëve dhe të zhvendosurve palestinez të cilët jetojnë në kushte të tmerrshme. Atje dendësia e popullsisë është 14 persona për milje katrore, në krahasim me 945 persona në një milje katrorë në entitetin Sionist, që në tërësi është 1728 milje katrore në gjithë territoret palestineze.

Zonja Renouftregon se Republika Hebraike ishte krijua në vitin 1928 me mbështetjen dhe inkurajimin e vetë hebrenjve amerikanë, përfaqësuar nga anëtarët më të zëshëm të organizatës brenda së cilës ishte fizikanti hebre Ajnshtajni dhe shkrimtari i mirënjohur amerikan Goldberg. Bazuar në të dhënat nëWikipedia, atje thuhet se Republika Hebraike u krijua në vitin 1934 . Atje ekziston një komunitet i madh hebre në të cilin Kryeministri Sionist në një program televiziv këmbëngulte t’ia shpjegojë zonjës Renoufse kjo republikë është një simbol prej simboleve të epokës staliniste e që karakterizohej me antisemitizmin.

Mirëpo, zonja Renoufi hedh poshtë pretendimet e tij. Ajo konfirmon që politika e Stalinit prirej t’i jepte secilit etnitet të Bashkimit Sovjetik republikën e vet, dhe këtu nuk përjashtoheshin as hebrenjtë të cilët kishin mohuan akuzat për antisemitizëm.

Po kështu, Republika ishte një strehë e sigurt për hebrenjtë, dhe për këtë arsye atje emigruan shumë hebrenj që nuk ishin shtetas të Bashkimit Sovjetik. Atje emigruan dhe në të gjetën siguri dhe paqe, dhe do të vazhdonte emigracioni sikur të mos shfaqej sionizmi racist dhe ideja e pushtimit të tokave palestineze.

Renouf konsideron se hebrenjtë si zakonisht gënjyen gjatë LDB, kur me ngulm kërkuan nevojën e madhe për t’u vendosur në tokën e Palestinës dhe, atë ta kanë atdheun e tyre. Në fakt hebrenjtë nuk kishin nevojë t’i zhvendosnin palestinezëte t’ua pushtonintokat e tyre, sepse opsioni i Republikës Hebre ishte në dispozicion të tyre.

Lakmia e madhe, bëri që të vendosen në Palestinë. Renouf denoncoimediat për ndërprerjen e informacionit për Republikën Hebraike. Pas shpërbërjessë Bashkimit Sovjetik, çdo grup etnik gëzonte të drejtën të deklaronte pavarësinë e republikës së saj, me përjashtim të Birobidzhan, që do t’i shkaktonte alergji Izraelit. Ajo ngriti shqetësimet e saj për mundësinë e ngritjes së vetëdijes globale për ekzistencën e Republikës sëParë Hebreje.

Në një intervistë për Kuds el Arab ajo tha: Shumica nuk dinë asgjë për këtë të vërtetë, dhe pak nga ata që dinë dhe kanë mundësinë të më dëgjojnënuk më besojnë lehtë, mirëpo, unë jam e gatshme të shfrytëzoj pjesën tjetër të jetës time, në mënyrë që bota të më besojë. Kështu do të përpiqem ta zgjidh konfliktin bazuar mbi këtë fakt.Renoufnë mediat sioniste u përshkrua si një mohues i Holokaustit.

Renouf në deklaratën e saj shtoi duke thënë se janë 191 shtetet anëtare të Kombeve të Bashkuara ku mund të zgjedhin dhe mbështesin këtë zgjidhje pa frikë nga akuza për antisemitizmit sepse popullsia e Republikës Hebraike në të vërtetë jeton në siguri dhe paqe dhe pa asnjë akuzë antisemitizmi.

P.S. Për të verifikuar informacionin, vizitoni Google Earth dhe kërkoniBirobidzhan ose Jewish autonomous district, Raussia

Përktheu nga arabishtja, Muhamed Kajolli

https://libral.org/vb/showthread.php?t=303334 (17.5.2020 ora 15:25 min)

/Gazetaimpakt/

OPINIONE