Opinion

Hasan al-Basri: Babai i Sufizmit me asketizëm, traditat e misticizmit

Nga HAKAN ARSLANBENZER

Si një individ në brez pas shokëve të Profetit Muhamed, Hasan al-Basri ishte një figurë e shquar sufiste e bekuar me një mprehtësi të fortë dhe elokuencë.

Megjithëse ekzistojnë shumë alternativa që shpjegojnë shfaqjen historike të sufizmit, narracioni popullor na tregon se Ali ibn Ebi Talib ose Abubakr al-Siddik ishte i pari i sufistëve. Të gjitha urdhrat Sufi i atribuojnë linjat e tyre Profetit Muhamed. Sidoqoftë, është e qartë se devotshmëria dhe asketizmi, të cilat janë themelore për sufizmin, nuk ishin të zakonshme midis shokëve të Profetit Muhamed. Shoqëria fillestare muslimane nuk hoqi dorë nga asnjë pjesë ose ngjyra e jetës. Disa muslimanë ishin të prirur të linin aspekte të caktuara të të jetuarit pasi Profeti Muhamed vdiq. Njerëzit filluan të lavdërojnë sjellje dhe ndjenja të tilla si asketizmi, devotshmëria dhe melankolia pasi u shfaqën përplasje politike midis udhëheqësve të shoqërisë islamike.

Sjelljet e para sufiste përfshinin të qarat shpesh dhe jo qeshjet, trishtim i vazhdueshëm, frikë dhe dashuri për Allahun. Ndër figurat e shquara të asaj periudhe fillestare të sufizmit, Rabia al-Adaviyya, Said ibn Musayyab dhe Hasan al-Basri mund të shënohen për shkak të famës së tyre në mesin e muslimanëve të të gjitha epokave. Al-Basri posaçërisht konsiderohet si themelues i traditës Sufi.
Jeta e hershme

Al-Basri lindi në 642, nëntë vjet pas vdekjes së Profetit, në Medine tek Jaser dhe Khayra, të dy skllevër të liruar. Hasani u rrit brenda rrethit të brendshëm të familjes së Profetit. Umer ibn al-Khattab thuhet se i dha emrin Hasan (që do të thotë i bukur) dhe u lut për të kur ishte fëmijë. Ai takoi më shumë se 100 shokë të Profetit, 70 prej të cilëve ishin ghazis që iu bashkuan Betejës së Bedrit. Hasani shkoi në Wadi al-Kura për studime. Anas ibn Maliku, shok i Profetit, ishte mësuesi i tij.

Familja e Al Basriut u transferua në Basra pas Betejës së Siffin, një përplasje e armatosur politike midis sekteve. Basra shërbeu si një port tregtar dhe si një bazë ushtarake. Ekspeditat ushtarake u nisën nga Basra në lindje, në disa nga të cilat morri pjesë al-Basri. Ai shoqëroi Rebi ibn Zijadin, komandantin e një prej ekspeditave të tilla, si nëpunës i tij. Ai gjithashtu mori pjesë në një ekspeditë tjetër ushtarake në Kabul.
Pasi u kthye në Basra, Hasani veproi si kadi (gjykatësi islam) i pa paguar për një kohë me kërkesë të guvernatorit, Suleiman ibn Harb. Pasi la punën, ai filloi të predikojë muslimanët. Në predikimet e tij, ai kryesisht nënvizoi se një musliman i vërtetë nuk duhet të shmangë mëkatet, por të qëndrojë në ankth të vazhdueshëm kundër faktit se vdekja ishte e sigurt, dhe askush nuk mund të ishte i sigurt për fatin e tyre në botën tjetër. Ky mentalitet i kujdesshëm do të çonte në themelimin e asketizmit dhe misticizmit në Islam.
Retorika dhe politika

Al-Basri kishte një talent të natyrshëm për predikim. Megjithëse predikimet e tij nuk janë të disponueshme në formën e tekstit sot, autorët e kohës së tij raportojnë se stili i tij ishte një kryevepër retorike. Ai fliste rrjedhshëm në thellësi filozofike. Disa prej trofeve dhe aluzioneve të tij ende mbahen mend dhe përdoren në urdhërat Sufi.

Al-Basri ishte apolitik në qëndrimin e tij ndaj pushtetit. Ai kurrë nuk e mbështeti dinastinë Umajad; megjithatë, ai kurrë nuk mori pjesë në rebelimet kundër sundimit të Umajadit. Nga ana tjetër, ai i kundërshtoi ata në situata të caktuara. Për shembull, ai kritikoi Muawiya, themeluesin dhe halifin e parë të Kalifatit Umajad, kur caktoi Jezidin, djalin e tij si trashëgimtar të tij sepse ai ishte i paaftë. Ai dënoi Haxhajin, guvernatorin mizor të Umajadit. Ai u detyrua të fshihej për ca kohë për shkak të një dënimi. Ai falënderoi Allahun pas vdekjes së Haxhajit dhe u lut që politikat e tij të shkatërroheshin.
Themelimi i sufizmit

Al-Basri ofroi një mënyrë intensive devotshmërie duke thënë se muslimani i vërtetë duhet të shmangë ngjyrën dhe shijen e kësaj bote për hir të përfitimeve që do të mblidhen në botën tjetër. Kjo qasje tjetër për botën mblodhi masa rreth tij. Pasi predikoi, “Cdo ummet ka idhujt e vet. Idhujt e këtij umeti janë ari dhe argjendi”. Ai gjithmonë theksoi duke punuar drejt botës tjetër dhe duke mos bërë asgjë për këtë botë. Ai mishëroi atë që predikoi, kështu që pati një efekt të shkëlqyeshëm për të gjithë ata që e rrethonin. Ai mësoi shumë studentë.
Sipas el-Basri, munafik (hipokrit) është i aftë të bëjë më shumë dëm ndaj Islamit sesa qafiri (i pafe). Sepse muslimanët nuk besojnë në atë që qafiri (i pafe) bën ose thotë, por ata mund të mashtrohen nga një munafik (hipokrit).

Për debatin e fatit të lirë, al-Basri nuk pranoi fatalizmin dhe mbrojti që njerëzit ishin përgjegjës për veprimet e tyre, gjë që bëri që disa kritikë të besonin se ai ishte një Mutazili, një shkollë racionaliste e teologjisë islame. Në fakt, al-Basri ishte në rrugën e rreptë në të cilën kanë ecur Ehl-Sunneti (muslimanët Suni) deri më tani. Nga ana tjetër, të dyja sektet e teologjisë Mutahzilah dhe Ashariyyah lavdëruan El-Basri si një nga themeluesit e tyre.
Për shumicën e historianëve dhe kritikëve, al-Basri ishte themeluesi i asketizmit dhe misticizmit islamik, që do të thotë se sufistët kanë të drejtë ta vendosin atë në një fazë kritike të historisë së tyre. Ai ishte lidhja e shokëve të Profetit me gjeneratën e ardhshme.

Sufistët kanë shpikur shumë histori për el-Basri ashtu si kanë bërë për çdo studiues të devotshëm në Islam. Sipas njërës prej këtyre tregimeve, al-Basri ishte fillimisht një tregtar ari dhe argjendi, por pa përkohshmërinë e pasurive, kur vërejti se askush, duke përfshirë luftëtarët, studiuesit, shërbëtorët nuk mund të bënte asgjë kundër vdekjes së një princi të dashur në Bizant. Kështu që, ai vendosi të linte tërë pasurinë materiale dhe ia kushtoi jetën e tij leximit, meditimit dhe predikimit.

Al-Basri vdiq në tetor 728. Ai pati tre fëmijë, një vajzë dhe dy djem./Gazetaimpakt/dailysabah/

OPINIONE