Bota Islamofobi

Leksioni austriak që sulmon Profetin Muhammed për martesë me një gjashtëvjeçare është gjuhë urrejtje, thotë gjykata e BE-së

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ) ka fajësuar një lektore austriake për përcmimin e islamit, pasi gruaja e krahasoi Profetin Muhamed me një pedofil për martesën me një vajzë gjashtëvjeçare.

Ligjëruesja e njohur vetëm si Znj. E.S. ishte dënuar nga një gjykatës austriak dhe u gjobit me € 480 (548 $) për fjalimin e saj. GJEDNJ ka mbështetur vendimin. Paneli me shtatë gjyqtarë me seli në Strasburg tha të enjten se Profeti Muhamed i krahasuar me një pedofil shkon “përtej kufijve të lejuar të një debati objektiv” dhe se gjykata austriake kishte të drejtë në “klasifikimin e tyre si një sulm abuziv që mund të nxiste paragjykim dhe kërcënim të paqes fetare “.

Gruaja kishte apeluar pa sukses vendimin në Gjykatën Supreme të Austrisë përpara se rasti i saj të merrej nga GJEDNJ. Ajo argumentoi se ajo që gjykata e pa si vërejtje nxitëse që fyenin besimin islamik duhej të rindërtonte një debat publik mbi martesat e fëmijëve.

Ajo organizoi seminare me temë “Informacione themelore mbi islamin” në 2008 dhe 2009, gjatë së cilës ajo jepte leksione për anëtarët e Partisë së Lirisë së Djathtë (FPO) mbi parimet e fesë islame dhe figurave të saj kryesore. Gjatë një prej leksioneve të saj, zonja E.S. deklaroi se martesa me vajzat para pubertetit e bën Profetin Muhammed jo të ndryshëm nga një grabitqar fëmijësh.

“Një 56 vjeçar dhe një gjashtëvjeçare? … Çfarë e quajmë, nëse nuk është pedofili?”, tha gruaja gjatë raportimit të saj, duke iu referuar martesës midis Profetit dhe Aishes, që besohet të ketë qenë gjashtë ose shtatë vjec kur ishin martuar dhe nëntë kur ajo ishte konsumuar. Megjithatë, disa studiues modernë e kundërshtojnë këtë gjë, duke argumentuar se Aisha ishte të paktën 15 vjec në atë kohë.

Kur e dënoi zonjën E.S. për shfuqizimin e fesë, GJEDNJ-ja theksoi se kishte “vlerësuar tërësisht kontekstin më të gjerë” të deklaratës së saj dhe “kishte balancuar me kujdes të drejtën e saj për lirinë e shprehjes me të drejtën e të tjerëve për të mbrojtur ndjenjat e tyre fetare”.

Trupi gjykues argumentoi se shprehjet që gruaja përdorte për të përshkruar Profetin Muhamed nuk “ishin të formuluara në mënyrë neutrale” dhe kështu nuk mund të konsiderohet një kontribut legjitim në debatin publik mbi temën e ndjeshme të martesave të fëmijëve.

Gjykata gjithashtu hodhi poshtë pretendimin e ligjërueses se gjykatat austriake nuk arritën të shqyrtonin çështjen e deklaratave të saj.

Burimi: Rt/ Gazeta impakt

OPINIONE