Bota Shqiperia Sociale

Një shqiptare hap biznes me synimin për të ndihmuar refugjatët (video)

Kriza globale e emigracionit është një nga sfidat më të rëndësishme me të cilën përballen tani udhëheqësit. Numri i madh i azilkërkuesve në vendet perëndimore vitet e fundit ka ngritur pyetje të ndryshme: si do të integrohen azilkërkuesit në shoqëri? A janë në gjendje tregjet e punës në këto vende të ofrojnë mundësi për një jetë të pavarur për refugjatët dhe imigrantët? Por çdo sfidë, ofrohen edhemundësi.

Lina Zdruli, një profesioniste e re shqiptare në Uashington, e vendosi të hapë një biznes të ri, të bazuar tek ndërgjegja sociale, që ofron një produkt të ëmbël dhe të shëndetshëm. Ajo ka vendosur që të punësojë vetëm gra refugjate. Kolegia jonë Joana Allamani, bisedoi me Lina Zdrulin rreth kompanisë së saj “Dafero”, rolit të saj si sipërmarrëse e re, dhe se planet për të ardhmen.