Ekonomi Shqiperia

Si të përfitoni për kredinë e shtëpisë dhe taksat e makinës

Qeveria ka në plan të lehtësojë nga taksat familjet e reja që marrin kredi për blerje shtëpie dhe ato që përdorin makina të standardit “euro 5” apo “euro 6” që ndikojnë në uljen e nivelit të ndotjes së ajrit, raporton “Panorama”. Skemat lehtësuese për kredi shtëpie dhe për makinat që ndotin më pak ajrin parashikohen në programin e qeverisë për periudhën 2017-2021. Skema për stimujt financiarë te familjet e reja që blejnë shtëpi me kredi parashikohet të kryhet nëpërmjet uljes së tatimit mbi të ardhurat e pagës, duke llogaritur si shpenzim të zbritshëm interesat e kredisë.
SHTËPITË
Në programin e ri të miratuar nga qeveria parashikohet që familjet e reja që blejnë shtëpi me kredi të lehtësohen nga taksat. “T’u jepet ndihmë familjeve të reja për blerjen e shtëpisë së parë, duke njohur si shpenzime të zbritshme interesat e kredive të marra për këtë qëllim”, citohet në programin e qeverisë për periudhën 2017-2021.
Si do të zbatohet kjo skemë? Për ta bërë më të thjeshtë për qytetarët, skema parashikon se në rast se një familje merr një kredi me vlerë 6 milionë lekë për blerje shtëpie, ai do të paguajë më pak tatim mbi të ardhurat nga paga e tij.
Një kredi 6 milionë lekë me interes 4.5 për qind, për 20 vjet, sipas llogaritjeve ndahet në pagesat e principalit, 6 milionë lekë, dhe interesa 3.1 milionë lekë. Kjo për 240 muaj. E ndarë në mënyrë të barabartë interesat në muaj që duhet të paguhen janë 13 mijë lekë. Nga rroga e qytetarit, për efekt të llogaritjes së tatimit mbi të ardhurat, do të zbriten interesat e kredisë. Në këtë rast, do të zbriten 13 mijë lekë.
Kështu, në rast se qytetari që merr kredinë e ka rrogën 80 mijë lekë, ai paguan 10% tatim mbi të ardhurat personale. Kjo duke përjashtuar 30 mijë lekët e para, që nuk taksohen. Ai paguan 5 mijë lekë tatim mbi të ardhurat. Me zbritjen e interesave të kredisë, në vlerën 13 mijë lekë, të ardhurat e tij mujore, për efekt të llogaritjes së TAP, nuk janë më 80 mijë lekë, por 67 mijë lekë. Si rrjedhojë, tatimi mbi të ardhurat nuk është më 5 mijë lekë, por 3700 lekë në muaj. Kjo është një llogaritje për të kuptuar logjikën që do të ndjekë qeveria për zbatimin e strategjisë së saj.
MAKINAT
Kush blen makina të standardit “euro 5” apo “euro 6” parashikohet të ketë lehtësi taksash. Një makinë me vit prodhimi nga 1 janari 2010 deri në 31 dhjetor 2015 i përket standardit “euro 5”, kurse një makinë me vit prodhimi nga 1 janari 2016 i përket standardit “euro 6”. Lehtësitë në taksa, por pa dhënë detaje, parashikohen në programin e qeverisë. “Qeveria do të ndjekë një sërë praktikash efektive si stimuj financiarë për automjete më të pastra dhe më të efektshme dhe nxitjen e transportit ekologjik ndaj mjedisit”, thuhet në strategji. Aktualisht pronarët e makinave paguajnë taksën e regjistrimit fillestar të makinës, taksën për makinat e përdorura dhe taksën për mjetet luksoze.
SHEMBULL
Në rast se një familje do të marrë 6 milionë lekë kredi për të blerë shtëpi me afat shlyerjeje 20 vjet, llogaritet që 6 milionë lekë të paguajë principal dhe 3.1 milionë lekë interesa. Kredia me interes 4.5 për qind llogaritet që në muaj të paguhet me vlerë 13 mijë lekë.
Si do të përfitojë kjo familje nga skema e qeverisë. Nëse të ardhurat e një anëtari të familjes llogariten 80 mijë lekë në muaj, ai paguan 10 për qind tatim mbi të ardhurat. Tatimi llogaritet 80.000- 30.000×10% =5.000 lekë. E ndarë në mënyrë të barabartë interesat në muaj që duhet të paguhen janë 13 mijë lekë. Nga rroga e qytetarit, për efekt të llogaritjes së tatimit mbi të ardhurat, do të zbriten interesat e kredisë.
Në këtë rast, do të zbriten 13 mijë lekë. Kështu, në rast se qytetari që merr kredinë e ka rrogën 80 mijë lekë, ai paguan 10% tatim mbi të ardhurat personale. Kjo duke përjashtuar 30 mijë lekët e para, që nuk taksohen.
Me zbritjen e interesave të kredisë, në vlerën 13 mijë lekë, të ardhurat e tij mujore, për efekt të llogaritjes së TAP, nuk janë më 80 mijë lekë, por 67 mijë lekë. Si rrjedhojë, tatimi mbi të ardhurat nuk është më 5 mijë lekë, por 3700 lekë në muaj.

OPINIONE