EtiketeHas

Historia

HAS

Nga: Nexhat Ibrahimi Has خَاصّ është fjalë arabe me kuptimin: i veçantë, special, i rafinuar, i privilegjuar, personal, privat. Si term në literaturën turke u...

OPINIONE