Liban

“Doktrina Nakba” e “Izraelit”

Ndërsa “Izraeli” lëviz drejt një “Izraeli të Madh” biblik, bota islame bëhet gjithnjë e më pa kompromis. Nga: Alastair Crooke Drejtori i Forumit të Konflikteve;

Read More