EtiketeRefugjatët sirianë

Bota

Evropa duhet ta marrë shembull Turqinë

Zyrtarja e Programit të Qendrës Ndërkombëtare për Zhvillimin e Politikave të Migracionit (ICMPD) për Luftën Kundër Trafikimit me Qenie Njerëzore, Claire Healy...