Etiketetë krishterët

Bota Opinion Rajoni

Koment – Perspektiva e Stambollit

Autor: Prof. dr. Kudret Bülbül* Në dashtë Zoti, së bashku do të takohemi çdo javë në këtë hapësirë virtuale për të përshkuar një rrugë të gjatë. Shkrimi është...