August 17, 2018

Abuzimi dhe kisha katolike

ë shkakton dhimbje. Të zë frymën. Të turpëron. Abuzimi seksual për dekada më radhë e ka bërë kishën katolike një paradhomë të ferrit për viktimat.

Read More