820 milionë € dëm në buxhetin e shtetit shqiptar, ja përgjegjësit

Dëmet që i janë shkaktuar buxhetit të shtetit sipas KLSH.

Në fushën e shpenzimeve
Autoriteti Rrugor Shqiptar 173,862 000 lekë
Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit 16,500 000 lekë
Ministria e Shëndetësisë 9,837 000 lekë
Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 4,903 000 lekë
Ministria e Energjisë dhe Industrisë, 194,032 000 lekë

Në fushën e shpenzimeve operative
Ministria e Punëve të Jashtme 1,074 000 lekë dhe 18,997 000 lekë
AKBN në vlerën 2,032 000 lekë
Ministria e Mjedisit 23,194 000 lekë

Në fushën e investimeve
Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore 12,005 000 lekë.

Në fushën e të ardhurave
Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, 15,457 000 lekë.

Në fushën e shkeljes së ligjit
Autoriteti Rrugor Shqiptar 88,674 000 lekë
Ministria e Energjisë dhe Industrisë 241,911 000 lekë dhe 82,414 000 lekë
Ministria e Punëve të Jashtme 25,761 000 lekë
Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes 151,863 000 lekë

-Në fushën e pagave dhe shpërblimeve
Bashkia Roskovec 842 000 lekë
Bashkia Mat 502 000 lekë
Bashkia Cërrik 000 490 lekë
Bashkia Sarandë 2,437 000 lekë
Bashkia Tepelenë 2,120 000 lekë
Bashkia Kavajë 1,332 000 lekë

Punime të pakryera
Bashkia Sarandë 46,400 000 lekë
Bashkia Tepelenë 12,867 000 lekë
Bashkia Kavajë 11,400 000 lekë

Borxhet e krijuara
Bashkia Fier 362,295 000 lekë
Bashkia Kavajë 191,000 000 lekë,
Bashkia Dibër 100,000 000 lekë
Bashkia Devoll 100,000 000 lekë
Bashkia Cërrik 91,732 000 lekë
Bashkia Gramsh 82,000 000 lekë
Bashkia Sarandë 78,000 000 lekë

-Të ardhura të munguara për buxhetin e shtetit
Nga shkeljet në zbatimin e legjislacionit tatimor 220,430 000 lekë
Nga shkeljet e legjislacionit në mbledhjen e sigurimeve shoqërore 62,887 000 lekë
Nga shkeljet në zbatimin e kodit doganor 1,388,745 000 lekë
Nga keqadministrimi i pronës shtetërore të dhënë me qera dhe koncesione 19,787 000 lekë
Nga shkeljet në zbatim të legjislacionet për taksat dhe tarifat vendore 78,395 000 lekë
Nga keqadministrimi i projekteve me financim të huaj 706,103 000 lekë

-Dëmi ekonomik për buxhetin e shtetit
Në shpenzimet për paga, sigurime dhe shpërblime 133,296 000 lekë
Në shpenzimet operative 18,317 000 lekë
Në fondin e kujdesit shëndetësor 1,409 000 lekë
Në shpenzimet për investime 714,528 000 lekë
Në zbatimin e projekteve me financim të huaj 1,970,490 000 lekë
Në koncesionimin e pronës shtetërore 10,986,885 000 lekë

-Borxhi në dogana, tatime dhe sigurime
Vlera e borxhit tatimor në sektorin e tatimeve 41,999,457 000 lekë
Vlera e borxhit doganor në sektorin e doganave 3,330,445 000 lekë
Vlera e borxhit në fushën e sigurimeve shoqërore 5,845,560 000 lekë

Efekte negative në buxhet
Në shpenzimet për paga, sigurime dhe shpërblime 146, 079 000 lekë
Në shpenzimet operative 1,471,289000 lekë
Në fondin e kujdesit shëndetësor 1,819,750 000 lekë
Në shpenzimet për investime 1,207,379 000 lekë
Shpenzime nga ngritja e platformës së panevojshme në MAS 1,816,175 000 lekë

Gazeta Impakt

NDANI KËTË POSTIM

Mund tju interesojne