Sociale

Cila është nota mesatare për pranimet në universitete për vitin 2020-2021?

Qeveria ka miratuar më datë 3 Qershor 2020, vendimin për përcaktimin e notës mesatare për “Pranimet në Universitet për vitin akademik 2020-2021”.

Sipas vendimit, maturantët me notën mesatare 6.5 kanë të drejtë të konkurojnë për në universitet.

Maturantët me notën mesatare 7.5 kanë të drejtë të konkurojnë për në universitetet e mësuesisë.

Maturantët me notën mesatare 7 kanë të drejtë të konkurojnë për në universitetet e gjuhëve të huaja./exit

OPINIONE

INTERVISTA