Dëshmit e 11 Shtatorit: “Dëshmi bindëse për krimet federale”

Nga Dr Paul Craig Roberts

   10 prill 2018 Komiteti i Avokatëve për Kërkimin e te Vertetes se 11 Shtatorit paraqiti një peticion ligjor tek Prokurori i SHBA për Qarkun Jugor të Nju Jorkut për Juri të Madhe për të shqyrtuar provat për shkatërrimin e ndërtesave të Qendrës Botërore të Tregtisë më 11 shtator 2001.

Peticioni prej 52 faqesh, i shoqëruar nga 57 mostra provash, thotë

“Komiteti i Avokatëve ka shqyrtuar provat relevante në dispozicion. . . dhe ka arritur një konsensus se nuk ka prova të konsiderueshme ose bindëse për krimet që ende nuk mund të faktohen lidhur me përdorimin e eksplozivëve të para-mbjellë për të shkatërruar WTC1, WTC2 dhe WTC7 në New York City më 9 / 11, por ekziston vërtet fakte bindëse se krime të tilla federale janë kryer … Komiteti i Avokatisë deklaron pa dyshim se provat nuk lejojnë asnjë konkluzion tjetër – si çështje shkencore, si çështje e  logjikës, dhe si çështje e ligjit “.

Ajo që ndodhi muajin e kaluar është pa pik dyshimi hapi më i madh qe Lëvizja e së Vërtetës se 11 Shtatorit të ketë marrë ndonjëherë drejt arritjes së një hetimi të vërtetë për ngjarjet e 11 shtatorit 2001.

Në një letër të datës 7 nëntor 2018, Prokurori i SHBA për Qarkun Jugor të Nju Jorkut njoftoi Komitetin e Avokatëve për Kërkimin e 11 Shtatorit se ai do të pajtohet me dispozitat e 18 USC § 3332 duke kërkuar që ai t’ja paraqesë një jurie të posaçme raportet e Komitetit të Avokatëve të paraqitura më parë gjatë këtij viti se krime federale të pambrojtura në Qendrën Botërore të Tregtisë.

Kjo do të thotë që një juri e madhe prej 23 anëtarësh, e pajisur me pushtet me thirrje dhe autoritet për të marrë dëshmi të betuar, do të dëgjojë dëshminë voluminoze të rrënimit të Qendrës Botërore të Tregtisë dhe do të ketë aftësinë për të kryer një hetim tërësor që rezulton në aktakuza kundër individëve të dyshuar – me fjalë të tjera, çfarë Lëvizja e së Vërtetës e 11 shtatorit ka punuar për 17 vjet.

Në vend që thjesht të kalojmë gishtat dhe të shpresojmë për të mirën, kjo mundësi reale dhe e ndjeshme në kohë për të arritur qëllimin tonë përfundimtar kërkon që ne të bëjmë gjithçka më fuqinë tonë për të siguruar një hetim të plotë dhe të suksesshëm të jurisë së madhe.

Për shkak se Avokati Amerikan kërkohet ligjërisht të ndajë të gjitha depozitimet e dëshmive të bëra nga Komiteti i Avokatëve – duke përfshirë çdo parashtrim të ardhshëm – ka disa masa që Komiteti i Avokatisë dhe AE911Truth mund dhe duhet të ndërmarrin për të forcuar provat, për të rritur gjasat që ekspertët kryesorë dhe dëshmitarëve okularë do t’u kërkohet të dëshmojnë, dhe të ndihmojnë më tej hetimet e jurisë.

Prej tani deri më 31 dhjetor, ne me përulësi pyesim për mbështetjen tënde në mënyrë që të bëjmë gjithçka që është e mundur në muajt në vijim, për ta bërë këtë juri të madhe që po zhvillon një hetim të vërtetë. Ju lutemi vizitoni AE911Truth.org/ GrandJury për të mësuar më shumë dhe për të bërë një dhurim bujar në fund të vitit. Së bashku ne mund të detyrojmë hetimin e parë të vërtetë te 11 Shtatorit./ globalresearch/ Gazeta Impakt

 

NDANI KËTË POSTIM

Mund tju interesojne