Opinion

Dua ta deklaroj kapitalizmin të vdekur, para se të na marrë të gjithëve me vete

Zgjedhja jonë vjen poshtë kësaj. A e ndalojmë jetën për të lejuar kapitalizmin të vazhdojë apo të ndalojmë kapitalizmin për të lejuar që jeta të vazhdojë?

Për pjesën më të madhe të jetës time të rritur, unë kam qenë kundër “kapitalizmit të korporatës”, “kapitalizmit të konsumit” dhe “kapitalizmit miqësor”. Mu desh një kohë të gjatë për të parë se problemi nuk është mbiemri, por emri. Ndërkohë që disa njerëz kanë hedhur poshtë kapitalizmin me kënaqësi dhe shpejtësi, unë kam bërë kaq ngadalë dhe me ngurrim. Një pjesë e arsyes ishte se unë nuk mund të shihja ndonjë alternativë të qartë: ndryshe nga disa anti-kapitalistë, kurrë nuk kam qenë një entuziast për komunizmin shtetëror. Unë u pengova edhe nga statusi fetar. Të thuash “kapitalizmi po dështon” në shekullin 21 është sikur të thuash “Perëndia ka vdekur” në shekulli e 19: është blasfemi laike. Kjo kërkon një shkallë të vetëbesimit që nuk e kam në zotërim.

Por, ndërsa unë jam rritur, kam njohur dy gjëra. Së pari, se sistemi është, më shumë se çdo variant tjetër i tij, që na drejton në mënyrë të pashmangshme drejt katastrofës. Së dyti, që ju nuk keni për të prodhuar një alternativë definitive për të thënë se kapitalizmi po dështon. Deklarata qëndron në të drejtën e vet. Por ajo gjithashtu kërkon një përpjekje tjetër, dhe të ndryshme, për të zhvilluar një sistem të ri.

Dështimet e kapitalizmit lindin nga dy prej elementëve të saj përcaktues. E para është rritja e përhershme. Rritja ekonomike është efekti agregat i kërkesës për grumbullimin e kapitalit dhe nxjerrjen e fitimit. Kapitalizmi bie pa rritje, por rritja e përhershme në një planet të fundosur çon në mënyrë të pashmangshme në fatkeqësinë mjedisore.

Ata që mbrojnë kapitalizmin argumentojnë se, kur konsumimi kalon nga mallrat në shërbime, rritja ekonomike mund të vijë nga përdorimi i burimeve materiale. Javën e kaluar një shkrim në revistën Ekonomia e Re Politike, nga Jason Hickel dhe Giorgos Kallis, shqyrtoi këtë premisë. Ata gjetën se ndërsa në vitin 20 të shekullit të 20-të ndodhnin disa çrregullime relative (konsumi i burimeve materiale u rrit, por jo aq shpejt sa rritja ekonomike), në shekullin e 21-të ka pasur një rishpërndarje: konsumi në rritje i burimeve deri më tani ka arritur ose tejkaluar normën e rritjes ekonomike. Shkyçja absolute e nevojshme për të shmangur katastrofën mjedisore (një reduktim i përdorimit të burimeve materiale) nuk është arritur kurrë dhe duket e pamundur, ndërsa rritja ekonomike vazhdon. Rritja e gjelbër është një iluzion.

Një sistem i bazuar në rritjen e përhershme nuk mund të funksionojë pa periferitë dhe eksternalitetet. Duhet të ekzistojë gjithmonë një zonë nxjerrjeje – prej së cilës materialet merren pa pagesë të plotë – dhe një zonë deponimi, ku shpenzimet derdhen në formë të mbeturinave dhe ndotjes. Ndërsa shkalla e aktivitetit ekonomik rritet derisa kapitalizmi ndikon gjithçka, nga atmosfera në dyshekun e thellë të oqeanit, i gjithë planeti bëhet një zonë sakrifice: ne të gjithë banojmë në periferi të makinës fitimprurëse.

Kjo na nxit drejt kataklizmës në një shkallë të tillë që shumica e njerëzve nuk kanë asnjë mjet për ta imagjinuar atë. Rënia në kolaps e sistemeve tona të mbështetjes së jetës është më e madhe se lufta, uria, murtaja ose kriza ekonomike, thënë ndryshe ka të ngjarë t’i përfshijë të katër. Shoqëritë mund të shërohen nga këto ngjarje apokaliptike, por jo nga humbja e tokës, një biosferë e bollshme dhe një klimë e banueshme.

Elementi i dytë përcaktues është supozimi i çuditshëm që një person ka të drejtën për një pjesë të madhe të pasurisë natyrore të botës, ashtu si mund të blejnë paratë e tyre. Ky sekuestrim i mallrave të përbashkëta shkakton tre zhvendosje të mëtejshme. Së pari, përleshje për kontrollin ekskluziv të pasurive jo-riprodhuese, që nënkupton dhunë ose prerje legjislative të të drejtave të të tjerëve. Së dyti, imingrimi i njerëzve të tjerë nga një ekonomi e bazuar në plaçkitje në hapësirë dhe në kohë. Së treti, përkthimi i fuqisë ekonomike në pushtet politik, pasi kontrolli mbi resurset thelbësore çon në kontroll mbi marrëdhëniet shoqërore që i rrethojnë ato.

Në New York Times të dielën, ekonomisti i Nobelit Joseph Stiglitz kërkoi të bënte dallimin midis kapitalizmit të mirë, të cilin ai e quajti “krijimi i pasurisë” dhe kapitalizmi i keq, të cilin ai e quajti “rrëmbimi i pasurisë” (nxjerrjen e qirasë). Unë e kuptoj dallimin e tij. Por, nga pikëpamja mjedisore, krijimi i pasurisë është grabitja e pasurisë. Rritja ekonomike, e lidhur ngushtë me rritjen e përdorimit të burimeve materiale, do të thotë kapje e pasurisë natyrore nga të dy sistemet e jetesës dhe nga gjeneratat e ardhshme.

Të thuash për probleme të tilla është të ftojmë një breshëri akuzash, shumë prej të cilave janë të bazuara në këtë premisë: kapitalizmi ka shpëtuar qindra miliona njerëz nga varfëria – tani ju doni t’i varfëroni përsëri. Është e vërtetë se kapitalizmi dhe rritja ekonomike që ai drejton kanë përmirësuar rrënjësisht begatinë e një numri të madh njerëzish, por njëkohësisht ka shkatërruar begatinë e shumë të tjerëve: ata, toka, puna dhe burimet e e të cilëve janë konfiskuar për të nxitur rritjen në vende të tjera. Pjesa më e madhe e pasurisë së kombeve të pasura ishte dhe është ndërtuar mbi skllavërinë dhe shpronësimin kolonial.

Ashtu si qymyri, kapitalizmi ka sjellë shumë përfitime. Por, si qymyri, tani ai shkakton më shumë dëm sesa dobi. Ashtu si kemi gjetur mjete për të gjeneruar energji të dobishme që janë më të mira dhe më pak të dëmshme se qymyri, kështu ne duhet të gjejmë mënyra për të gjeneruar mirëqenien njerëzore që janë më të mira dhe më pak të dëmshme se kapitalizmi.

Nuk ka kthim prapa: alternativa ndaj kapitalizmit nuk është as feudalizmi as komunizmi shtetëror. Komunizmi sovjetik kishte më shumë të përbashkët me kapitalizmin sesa që avokatët e secilit sistem do të kujdeseshin për të pranuar. Të dy sistemet janë (ose ishin) të obsesionuara me gjenerimin e rritjes ekonomike. Të dy janë të gatshëm të shkaktojnë nivele të habitshme të dëmit në ndjekje të kësaj dhe qëllimeve të tjera. Të dy premtuan një të ardhme në të cilën do të duhej të punonim vetëm disa orë në javë, por në vend të kësaj kërkojmë punë të pafundme dhe brutale. Të dyja këto janë dehumanizuese. Të dyja janë absolutiste, duke këmbëngulur se vetëm ata dhe të tyret janë Perëndia i vërtetë.

Pra, si është një sistem më i mirë? Unë nuk kam një përgjigje të plotë, dhe unë nuk besoj se asnjë person e ka. Por unë mendoj se shoh një kornizë të përafërt në zhvillim. Një pjesë e saj sigurohet nga qytetërimi ekologjik i propozuar nga Jeremy Lent, një nga mendimtarët më të mëdhenj të kohës sonë. Elemente të tjera vijnë nga ekonomia e donatorëve të Kate Raworth dhe mendimi mjedisor i Naomi Klein, Amitav Ghosh, Angaangaq Angakkorsuaq, Raj Patel dhe Bill McKibben. Pjesë e përgjigjes qëndron në nocionin e “mjaftueshmërisë private, luksit publik”. Një pjesë tjetër del nga krijimi i një koncepti të ri të drejtësisë bazuar në këtë parim të thjeshtë: çdo brez, kudo, do të ketë të drejtën e barabartë për gëzimin e pasurisë natyrore.

Unë besoj se detyra jonë është të identifikojmë propozimet më të mira nga shumë mendimtarë të ndryshëm dhe t’i formojmë ato në një alternativë koherente. Për shkak se asnjë sistem ekonomik nuk është vetëm një sistem ekonomik por ndërhyn në çdo aspekt të jetës sonë, ne kemi nevojë për shumë mendje nga disiplina të ndryshme – ekonomike, mjedisore, politike, kulturore, sociale dhe logjistike – të punojmë në mënyrë bashkëpunuese për të krijuar një mënyrë më të mirë për organizimin e vetes që plotëson nevojat tona pa shkatërruar shtëpinë tonë.

Zgjidhja është: A e ndalojmë jetën për të lejuar kapitalizmin të vazhdojë apo të ndalojmë kapitalizmin për të lejuar që jeta të vazhdojë?

Marrë nga The Guardian