Kultura

Fakte interesante rreth muslimanëve

Feja myslimane është një fe monoteiste abrahamike. Është e bazuar në besimin në një Zot (arab. Allahu), në zgjedhjen e Muhamedit për profetin e fundit.

Muhamedi ka bërë paracaktimin e fatit të njerëzve, shpërblimin për vepra të mira dhe dënimin për vepra të këqija, ditën e gjykimit dhe ringjalljen e të vdekurve.

Personat e besimi Islam quhen myslimanë, që sot janë rreth 1,62 miliardë ose 23% e njerëzve,duke e bërë kështu Islamin fenë e dytë më të madhe për nga numri i ndjekësve, dhe sipas disa burimeve feja me rritjen më të shpejtë në botë.

Më poshtë ju sjellim 5 fakte ndoshta të panjohura rreth myslimanëve:

1.Meka, Medina dhe Jerusalemi janë tre qytete të shenjta të Islamit. Një e treta e Kur’anit flet për profetët e mëparshëm dhe figura të rëndësishme si Ibrahim, Musa, Isai, Mejremja etj.

2.Kur’ani është libri më i mësuari permendesh në botë. Ka shumë muslimanë që nuk flasin gjuhën arabe si gjuhë amtare, por e kanë mësuar përmendësh tërë Kur’anin. Edhe fëmijët deri në katër vjeç kanë memorizuar Kur’anin.

3.Muhamedi (s) u kërkoi myslimanëve të kërkonin njohuri dhe të udhëtonin nëpër botë. Pas vdekjes së tij, nga shekulli i 8-të në shekullin e 13-të, Bota Islame u bë shumë e avancuar në Shkencë, Teknologji, Mjekësi, Matematikë, Astronomi dhe Art.

4.Islam do te te thote “dorezim” ose “nenshtrim”. “Salam” (qe do te thote “paqe”) eshte fjala kryesore ne “Islam. Ne kontektsin religjioz fjala “Islam” do te thote dorezim ose nenshtrim ose pranim ne vullnetin e zotit, menyre per te arritur ne paqe.

5.“Musliman (Muslim)” do të thotë “gjithkush ose gjithcka që e dorëzon vetveten në vullnetin e vërtetë të Zotit” Me këtë definicion, gjithcka në natyrë (drunjtë, kafshët, planetet) janë “musliman (muslim)” sepse ato janë në gjendjen e dorëzimit apo nënshtrimit te vullentit te Zotit.. Me fjalë të tjera, ato e plotësojnë qëllimin me të cilin Zoti i krijoi ato.

OPINIONE