Historia Shqiperia

Hartat osmane të katër vilajeteve shqiptare

Studiuesi Armand Plaka ka sjell hartat e pushtetit osman, të katër vilajeteve shqiptare.

Hartat, si pjesë e një atlasi të vitit 1909, përfshijnë edhe nënndarjet e vilajeteve (sanxhaqet, prefekturat ose qarqet).

Hartat e vilajeteve (Janinës, Manastirit, Kosovës dhe Shkodrës) janë si më poshtë.