“Mbi 40 milionë njerëz në të gjithë botën, viktima të skllavërisë moderne”

Pavarësisht përparimit të shkencës dhe teknologjisë gjatë shekullit të fundit, miliona njerëz në të gjithë botën vazhdojnë të jenë viktima të skllavërisë.

Për të rritur ndërgjegjësimin për këtë murtajë, OKB-ja sot shënon Ditën Ndërkombëtare Kundër Skllavërisë.

Sipas Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO), më shumë se 40 milionë njerëz në të gjithë botën janë viktima të skllavërisë moderne.

“Skllavëria moderne përdoret si një term ombrellë që mbulon praktika të tilla si puna e detyruar, skllavëria e borxhit, martesa e detyruar dhe trafikimi i qenieve njerëzore. Në thelb, kjo i referohet situatave të eksploatimit që një person nuk mund të refuzojë ose të largohet për shkak të kërcënimeve, dhunës, shtrëngimit, mashtrimit ose abuzimit të pushtetit”, tha OKB-ja në faqen e saj të internetit.

OKB-ja thekson se fokusi do të jetë ngritja e vetëdijes për nevojën e çrrënjosjes së formave moderne të skllavërisë të tilla si trafikimi me qenie njerëzore, shfrytëzimi seksual, puna e fëmijëve, martesa e detyruar dhe rekrutimi i detyruar i fëmijëve për t’u përdorur në konflikte të armatosura. ILO më tej thotë se ekonomitë private fitojnë në mënyrë paligjshme 150 miliardë dollarë çdo vit nga skllavëria.

Për më tepër, 150 milionë fëmijë i nënshtrohen punës së fëmijëve, pothuajse 1 në 10 fëmijë në të gjithë botën. Më tej, 1 milion fëmijë trafikohen çdo vit për punë të lirë ose shfrytëzim seksual.

Neni 4 i Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut, një dokument ndërkombëtar i miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së më 10 dhjetor të vitit 1948 ndalon skllavërinë./Top Channel

NDANI KËTË POSTIM

Mund tju interesojne