EtiketeAbdi Baleta

Opinion

Gjeopolitikë-fetarizëm-gjeostrategji

Filipsi duket se nuk i njeh (ose i përçmon) ndjenjat e shumicës së shqiptarëve, sidomos të atyre të besimit mysliman. Ndërtimi i kësaj xhamie është dhuratë e...