Aldor Nini

ACROMAX – MASHTRIMI ME 7 SHKRONJA

LETËR E HAPUR PUBLIKE PËR: PUBLIKUN E GJERË, MEDIAT, QEVERINË SHQIPTARE, TRUPIN DIPLOMATIK TË AKREDITUAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, ZYRËN QENDRORE FEDERALE TË TAKSAVE NË

Read More