Etiketefashizem

Opinion

Problemi i fashizmit në Itali

Edhe më tepër se 70 vjet pas vdekjes së tij, Mussolini ka shumë ithtarë dhe adhurohet në Itali. Portrete të tij ose simbole të fashistëve i sheh pak a shumë...