KOÇO SKËNDERI

RRITJA POPULLSISË NË VITET E PARTISË

INTERVISTË ME SHOKUN KOÇO SKËNDERI, DREJTOR I STATISTIKËS NË KOMISIONIN E PLANIT TË SHTETIT. VITI 1981. Pyetje: Çfarë karakteristikash paraqet ecuria e rritjes së popullatës

Read More