EtiketePOPULLI

Bota

Liri Palestinës – Popujt do të fitojnë

Aktivitet i realizuar në datën 29 Nëntor 2018 nga Organizata e Partisë Komuniste të Greqisë (KKE) në Atikë dhe Këshilli Qendror i Rinisë Komuniste të Greqisë...