Etiketetortura

Opinion

Jo më tortura, thotë Franca

nga Eric Margolis. “Ju flet La Main Rouge”, tha zëri i ashpër në telefonin e shtëpisë tonë në Gjenevë të Zvicrës. “Në emër të FLN-së, ndalini...

OPINIONE

INTERVISTA