Etiketevirus

Bota Opinion Shkence

OBSH-ja, pandemia dhe vaksina

Shumë palogjikshmëri, shumë qëndrime kontradiktore nga ana e Organizatës Botërore të Shëndetësisë(OBSH-ja), mosrespektimi i parimeve të gjertanishme për...