Bota Sociale

10.570 të vdekur dhe 405.259 të lënduar si pasojë e efekteve anësore të vaksinave kundër COVID-19 në Evropë gjer më 8 maj 2021!

 nga Dokumentarac.hr  

Në bazën evropiane të të dhënave Euadra Vigilance, janë paraqitur 10.570 raste të vdekjeve dhe 405.259 raste të lëndimeve si pasojë e efekteve anësore nga vaksinimi kundër COVID-19 nga 4 vaksina të përdorura në Evropë gjer më 8 maj 2021, atë të kompanive farmaceutike Pfizer, Astra Zeneca, Moderna dhe Johnson&Johnson.

Këto shënime i ofron Agjencioni evropian për ilaçe(EMA) dhe çdo njëri mund t’i kontrollojë nëpërmes kornizës Euadra Vigilance. Sipas të dhënave të lartcekura të efekteve anësore të këtyre vaksinave, të gjitha vaksinat eksperimentale kanë paraqitje shqetësuese të efekteve anësore, për të cilët konsiderojmë se do të duhej ndërprerë këtë lloj vaksinimi në mbarë botën.

A duhet edhe më tutje të besojmë të dhënave të kompanive farmaceutike të cilët theksojnë se vaksinat janë plotësisht të sigurta dhe të efektshme, të cilët kompani me shitjen e vaksinave fitojnë shuma të mëdha parash në njërën anë, ndërsa në anën tjetër heqin dorë nga çdo lloj përgjegjësie për efektet anësore të paraqitura nga qytetarët pas vaksinimit të tyre nga vaksinat kundër COVID-19.

Shtrojani pyetjen vet vetes, për çfarë arsye të vaksinohemi me vaksina eksperimentuese kundër COVID-19, për çfarë arsye të rrezikojmë shëndetin dhe jetën tonë, duke mos ditur rezultatin përfundimtar të tyre pasi që akoma po zgjasin eksperimentet me to, ndërsa shkalla e vdekshmërisë së qytetarëve në botë nga COVID-19 është vetëm 0,03% , dhe për shërimin nga korona virusi COVID-19 janë dy ilaçe shumë të suksesshme, Ivermektin dhe Hidroksikorin, të cilat për fat të keq nuk lejohen për përdorim nga Agjensionet për ilaçe, për shërim nga COVID-19?

Bëni pyetje vetvetes se si mjekët e juaj, pas këtyre të dhënave tejet vdekjeprurës, mund të ju thuan juve se vaksinat janë plotësisht të sigurta?

Pason pasqyra e të dhënave të efekteve anësore të vaksinave eksperimentuese kundër COVID-19 në Evropë gjer më datën 8 maj 2021.

 

Vaksina Pfizer

 

Nga përdorimi i vaksinës Pfizer janë paraqitur 5.368 raste të vdekjeve dhe 170.528 lëndime si pasojë e efekteve anësore të përdorimit të saj.

 

 • 435 raste të çrregullimeve të gjakut dhe sistemit limit, 54 vdekje,
 • 551 raste të çrregullimeve të zemrës, 636 vdekje,
 •    62 raste të çrregullimeve kongjenitale dhe gjenetike, 4 vdekje,
 • 828 raste të çrregullimeve në vesh dhe labirintit kurrizor, 3 vdekje,
 •  153 raste të çrregullimeve endokrinologjike,
 • 413 raste të çrregullimeve të syrit, 9 vdekje,
 • 167 raste të çrregullimeve gastrointestinale, 270 vdekje,
 • 627 raste të reaksionit në vendin e shpimit, 1719 vdekje,
 • 279 raste të çrregullimeve hepatobile, 24 vdekje,
 • 047 raste të çrregullimeve të sistemit imunologjik, 25 vdekje,
 • 099 raste të infeksioneve, 589 vdekje,
 • 142 raste të helmimeve dhe komplikimeve procedurale, 72 vdekje,
 • 904 raste të çrregullimeve hetimore, 196 vdekje,
 • 961 raste të çrregullimeve metabolike, 109 vdekje,
 • 217 raste të çrregullimeve muskulore dhe sistemit skeletor, 58 vdekje,
 • 194 raste  benine, maline, 11 vdekje,
 • 734 raste të çrregullimeve të sistemit nervor, 535 vdekje,
 • 232 raste të çrregullimeve të shtatëzënisë, 9 vdekje,
 • 83 raste të çrregullimeve të produkteve,
 • 002 raste të çrregullimeve psikiatrike, 81 vdekje,

1.143 raste të çrregullimeve të veshkave dhe kanaleve urinare, 82 vdekje,

 • 242 raste të çrregullimeve të sistemit riprodhues dhe gjinjve, 2 vdekje,
 • 257 raste të çrregullimeve të sistemit të frymëmarrjes, 619 vdekje,
 • 516 raste të çrregullimeve të lëkurës dhe gjëndrave, 46 vdekje,
 • 564 raste të çrregullimeve të rrethanave shoqërore, 9 vdekje,
 • 142 raste të çrregullimeve klinike dhe procedurave mjekësore, 9 vdekje,
 •  851 raste të çrregullimeve vaskulare, 197 vdekje

Vakcina Moderna

 

Nga përdorimi i vaksinës Moderna janë paraqitur 2.865 raste të vdekjeve dhe  22.985  lëndime si pasojë e efekteve anësore të përdorimit të saj.

 

 • 047 raste të çrregullimeve të gjakut dhe sistemit limfoid, 19 vdekje,
 • 674 raste të çrregullimeve të zemrës, 301 vdekje,
 • 8 raste të çrregullimeve kongjenitale dhe gjenetike, 2 vdekje,
 • 53 raste të çrregullimeve në vesh dhe labirintit kurrizor,
 • 29 raste të çrregullimeve endokrinologjike, 1 vdekje,
 • 793 raste të çrregullimeve të syrit, 4 vdekje,
 • 952 raste të çrregullimeve gastrointestinale, 100 vdekje,
 • 192 raste të reaksionit në vendin e shpimit, 1255 vdekje,
 • 98 raste të çrregullimeve hepatobile, 6 vdekje,
 • 587 raste të çrregullimeve të sistemit imunologjike, 4 vdekje,
 • 906 raste të infeksioneve,  151 vdekje,
 • 042 raste të helmimeve dhe komplikimeve procedurale, 53 vdekje,
 • 395 raste të çrregullimeve hetimore, 58 vdekje,
 • 670 raste të çrregullimeve metabolike, 109 vdekje,
 • 143 raste të çrregullimeve muskulore dhe sistemit skeletor, 58vdekje,
 • 60 raste  benine, maline, 11 vdekje,
 • 617 raste të çrregullimeve të sistemit nervor, 294 vdekje,
 • 62 raste të çrregullimeve të shtatëzanisë,
 • 11 raste të çrregullimeve të produkteve,
 • 118 raste të çrregullimeve psikiatrike, 45 vdekje,
 • 383 raste të çrregullimeve të veshkëve dhe kanaleve urinare, 32 vdekje,
 • 135 raste të çrregullimeve të sistemit riprodhues dhe gjinjve, 1 vdekje,
 • 822 raste të çrregullimeve të sistemit të frymëmarrjes, 255 vdekje,
 • 901 raste të çrregullimeve të  lëkurës dhe gjëndrave, 22 vdekje,
 • 214 raste të çrregullimeve të rrethanave shoqërore, 9 vdekje,
 • 131 raste të çrregullimeve klinike dhe procedurave mjekësore, 16 vdekje,
 • 526 raste të çrregullimeve vaskulare, 100 vdekje

 

Vaksina Astra Zeneca

 

Nga përdorimi i vaksinës Astra Zeneca janë paraqitur 2.105 raste të vdekjeve dhe 208.873  lëndime si pasojë e efekteve anësore të saj.

 • 221 raste të çrregullimeve të gjakut dhe sistemit limfoid, 86 vdekje,
 • 504 raste të çrregullimeve të zemrës, 261 vdekje,
 • 83 raste të çrregullimeve kongjenitale dhe gjenetike, 2 vdekje,
 • 774 raste të çrregullimeve në vesh dhe labirintit kurrizor,
 • 174 raste të çrregullimeve endokrinologjike, 2 vdekje,
 • 158 raste të çrregullimeve të syrit, 7 vdekje,
 • 739 raste të çrregullimeve gastrointestinale, 99 vdekje,
 • 518 raste të reaksionit në vendin e shpimit, 604 vdekje,
 • 319 raste të çrregullimeve hepatobile, 18 vdekje,
 • 135 raste të çrregullimeve të sistemit imunologjike, 8 vdekje,
 • 002 raste të infeksioneve, 138 vdekje,
 • 991 raste të helmimeve dhe komplikimeve procedurale, 33 vdekje,
 • 441 raste të çrregullimeve hetimore, 38 vdekje,
 • 621 raste të çrregullimeve metabolike, 31 vdekje,
 • 094 raste të çrregullimeve muskulore dhe sistemit skeletor, 24vdekje,
 • 178 raste  benine, maline, 5 vdekje,
 • 892 raste të çrregullimeve të sistemit nervor, 318 vdekje,
 • 128 raste të çrregullimeve të shtatëzënisë, 1 vdekje
 • 64 raste të çrregullimeve të produkteve,
 • 895 raste të çrregullimeve psikiatrike, 17 vdekje,
 • 976 raste të çrregullimeve të veshkëve dhe kanaleve urinare, 20 vdekje,
 • 519 raste të çrregullimeve të sistemit riprodhues dhe gjinjve,
 • 411 raste të çrregullimeve të sistemit të frymëmarrjes, 228 vdekje,
 • 202 raste të çrregullimeve të lëkurës dhe gjëndrave, 13 vdekje,
 • 475 raste të çrregullimeve të rrethanave shoqërore, 4 vdekje,
 • 431 raste të çrregullimeve klinike dhe procedurave mjekësore, 14 vdekje,
 • 653 raste të çrregullimeve vaskulare, 131 vdekje

Vaksina Johnson & Johnson

Nga përdorimi i vaksinës Johnson&Johnson janë paraqitur 235 raste të vdekjeve dhe 2.873 lëndime si pasojë e efekteve anësore të saj.

 • 79 raste të çrregullimeve të gjakut dhe sistemit limfoid, 7 vdekje,
 • 169 raste të çrregullimeve të zemrës, 22 vdekje,
 • 3 raste të çrregullimeve kongjenitale dhe gjenetike,

45 raste të çrregullimeve në vesh dhe labirintit kurrizor,

 • 3 raste të çrregullimeve endokrinologjike, 1 vdekje,
 • 110 raste të çrregullimeve të syrit, 1 vdekje,
 • 783 raste të çrregullimeve gastrointestinale, 6 vdekje,
 • 071 raste të reaksionit në vendin e shpimit, 67 vdekje,
 •  20  raste të çrregullimeve hepatobile, 1 vdekje,
 • 35 raste të çrregullimeve të sistemit imunologjike,
 • 140 raste të infeksioneve, 6 vdekje,
 • 117 raste të helmimeve dhe komplikimeve procedurale, 2 vdekje,
 • 507 raste të çrregullimeve hetimore, 11 vdekje,
 • 56 raste të çrregullimeve metabolike, 6 vdekje,
 •  348 raste të çrregullimeve muskulore dhe sistemit skeletor, 9 vdekje,
 • 4 raste  benine, maline,
 • 852 raste të çrregullimeve të sistemit nervor, 32 vdekje,
 • 5 raste të çrregullimeve të shtatëzanisë,
 • 41 raste të çrregullimeve të produkteve,
 • 116 raste të çrregullimeve psikiatrike,
 •      35 raste të çrregullimeve të veshkve dhe kanaleve urinare, 3 vdekje,
 • 29 raste të çrregullimeve të sistemit riprodhues dhe gjinjve,
 • 366 raste të çrregullimeve të sistemit të frymëmarrjes, 18 vdekje,
 • 172 raste të çrregullimeve të  lëkurës dhe gjëndrave, 1 vdekje,
 • 20 raste të çrregullimeve të rrethanave shoqërore, 1 vdekje,
 •   80 raste të çrregullimeve klinike dhe procedurave mjekësore, 10 vdekje,
 • 502 raste të çrregullimeve vaskulare, 29 vdekje.

P.S. Në fund sa për ilustrim të cek se në vitin 1976 në SHBA-të janë vaksinuar kundër gripit të derrit 45 milion qytetar amerikan, si pasojë e efekteve anësore kanë vdekur  vetëm 53 njerëz, fill pas kësaj qeveria amerikane  ka ndërprerë vaksinimin e mëtutjeshëm për shkak të shkallës së lartë të vdekshmërisë( vetëm 53 njerëz), ndërsa tani në SHBA-të janë vaksinuar afro 100 milion amerikan kundër COVID-19, dhe si pasojë e efekteve anësore gjer tani kanë vdekur rreth 4000 qytetar amerikan. Edhe përkundër kësaj shifre enorme të vdekshmërisë, presidenti amerikan Joe Biden dhe qeveria e tij jo që nuk e ndërprenë vaksinimin për shkak të shkallës së lartë të vdekshmërisë( 4000 njerëz), por po i inkurajojnë në çdo mënyrë që sa më shumë amerikanë të vaksinohen.

              20.05.2021                                                                                                                                                            

P r i z r e n                                                                      Përktheu: Faik MIFTARI