October 23, 2017

Udhëpërshkrimi nga Haxhi (VI)

Nga Faik Miftari (Pjesa e gjashtë) Në këtë pjesë të udhëpërshkrimit do të përshkruaj disa aspekte të mbresave që më kanë lënë përshtypje për gjatë

Read More