September 21, 2023

Si Evropa robëron mendjet

Savash Veliu Desiderius Erasmus është iluministi evropian i llozhës Masone i cili vepronte si humanist ndryshe thënun një antihumanistë të indoktrinuar me mentalitetin e Mesjetës

Read More