Si Evropa robëron mendjet

Savash Veliu
Desiderius Erasmus është iluministi evropian i llozhës Masone i cili vepronte si humanist ndryshe thënun një antihumanistë të indoktrinuar me mentalitetin e Mesjetës së Errët Evropiane e cila është bazë e programit të Bashkimit Evropian e cila organizonte atë kohë dhe sot fushata inkuizicioniste ndaj popujve të vet e më gjërë e njohur si doktrina e Programit ‘humanist’ Erasmus+ një program i granteve të BE-së në fushën e arsimit, rinisë dhe sportit, arsimim jashtë vendit, me punë në trulavazhin e rinisë joevropiane me duhmën Opus Dei jezuit që do ndikonte në largiminë e perfeksionuar nga traditatë popullore, kulturës morale, fesë, kombit, larg nga respekti ndaj prindërve, kundër familjesë i drejtuar sklevërimit evropian me konsiderat sikur të ishinë ata popujtë më superiorë para studentëve tanë e ngritur mbi ndjenjën e inferioritetit servilist që sheh më poshtë veten se evropiani i indoktrinuar me kabalo Protestantizmin-Hebraik i cili sheh gjithë të tjerët bagëti sipas mësimeve të Toras-Tallmudit.
Këtu në këtë program talmudidt parashihet shërbimi superiorëve nga servilët mendjelehtë si të ishinë ata njerëzit më elitar të globit për nga “vleratë” evropiane ashtu siç bënë një kohë me perandorinë osmane përmes formacioneve të Xhon Turqve të shkolluar në Francë dhe Gjermani me ideologjitë ateiste destruktive që do ti kthej një ditë në vendlindjet e tyre sikur masha për ta rrëzuar pushtetin osman nga brenda.
Ata me mësimet destruktive Lavdëronin MARRËZINË e tyre deri në atë masë ku Opinioni duhet të nxitet të pranojë mesataren, ku është e nevojshme të binden njerëzit se është normale dhe bashkëkohore të jesh budalla, vulgar dhe i paditur që pranohet si vlerë demokratike. Njëkohësisht duhet ngjallur rezistencë kundër kulturës dhe shkencës sovrane.
 Përmes të shkolluarit tanë trushpërlar të praktikuara me një metodë iluministe që edhe sot nga evropa neokolonialiste është në shërbim të qëllimit për të arritur te mbizotrimi i pasurive tona nacionale përmes projekteve ERASMUS të BEsë intrigueses!
Janë strategjitë që përdorin politikanët, menaxherët dhe persona të tjerë me ndikim për të kontrolluar shoqërinë, për të shtypur kritikën, fshehur informacionin dhe manipuluar me pushtetin që kanë mbi njerëzitë.
Erasmusi i cili është një model pragmatik dhe ideor në formiminë e Bashkimit Evropian të parapar si klub krishter që me Papën e kohës është e hartuar si themelim i Unionit Evropian të sotëm për tu sunduar tokatë e huaja të arritur me rrënimin e Digave mbrojtëse osmane vetëm për të vazhduar zullumin evropa e ngritur në emër të Demokracisë liberaliste.
Janë masatë popullore të mendjerobëruarve që nuk duhet tu lejohet të jenë të aftë për të dalluar metodat dhe teknikat e kontrollit. Me këtë Arsim që i afrohet shtresës së ulët shoqërore, duhet të jetë sa më i thjeshtë që të jetë e mundur në mënyrë që dija më e thellë të mos jetë e kuptueshme për këtë shtresë e nënshtruar ndaj padronit zhvatës. Andaj populli duhet të protestoj që arsimi ynë të jet larg projekteve evropiane e cila duhet të vazhdoj mësimin me literaturat tradicionale me plotë vlera humane dhe shkencore larg çorodive evropiane destruktive.
Dhe kështu ky i ashtuquajturi filozofi humanist Desiderius Erasmus do merr guximin që të thotë edhe fjalën më idioteske të zhargonit antihumanist;
“Unë jam kundër luftës por, nëse nuk i zhdukim Turqitë ne, ata do ta zhdukin Krishterimin (ateizmin) tonë”!
Kurse sulltani Abdulhamid Han do të skaneroj gjendjen e perëndimit me thënien e qsrtë:
“ASNJË RECETË PERËNDIMORE S’DO TË FUNKSIONOJË TE NA, SEPSE DUSHMANI KURRË NUK DO JU DËRGOJË LULE PËRPOS KEQËSIS”!
Andaj o popull, Dijeni se ditën që do të heshtni së foluri dhe vepruari kundër padrejtësisë që ju servohet nga armiku nën petkun e mikut, do të keni vdekur me të vërtetë..!

NDANI KËTË POSTIM

Mund tju interesojne