Bota Kultura

Harta: Besimi fetar në Evropë dhe në rajon

Më besimtarë janë rumunët, qytetarët e B dhe H janë në të gjashtin, Kroacia në vendin e shtatë dhe Serbia është vendi i dhjetë në Evropë.

Qendra Kërkimore e Pew ka huluntuar se sa qytetarët në 34 vende evropiane janë fetarë.

Religjioni përcaktohet përmes katër kategorive: rëndësia e fesë, pjesëmarrja në shërbimet, frekuenca e lutjes dhe besimi në Zot.

Në këtë studim, fetar përkufizohet si çdo i rritur që ka një rezultat të lartë në të paktën dy nga katër kategoritë e listuara më sipër, por ata kanë një rezultat të ulët në ndonjë nga të tjera: të marrë pjesë në shërbimet fetare të paktën një herë në muaj, lutjen e përditshme, besimi në Zotin me siguri absolute dhe theksim mbi rëndësinë e fesë. Nëse një person ka një nivel të ulët të besueshmërisë vetëm në një nga kategoritë, dhe shumë e lartë për tre të tretat, atëherë ai ende konsiderohet një person “shumë fetar”.

Duke përdorur këtë masë të kombinuar, është e dukshme që qytetarët e Evropës Qendrore dhe Lindore kanë tendencë të jenë shumë fetarë.

Evropa Qendrore dhe Lindore më  Fetare

Në Armeni dhe Greqi, afërsisht gjysma e të anketuarve janë shumë fetarë. Nga ana tjetër, vetëm një në dhjetë vetë në Danimarkë, Suedi dhe Mbretërinë  e Bashkuar mund të konsiderohet shumë fetarë.

Situata është e ngjashme, nëse ne shikojmë në kategoritë individuale të fesë – në Evropën Qendrore dhe Lindore, feja është më e rëndësishme, shumë njerëz marrin pjesë në shërbime fetare më shpesh luten dhe në një masë më të madhe besojnë në Zot me siguri absolute. Por ka edhe devijime në vendet e Evropës Perëndimore – 37 përqind e portugezve janë shumë fetarë, gjë që është një devijim i konsiderueshëm nga mesatarja e ‘fqinjëve’.

Rajoni fetar

Studimi përfshiu gjithashtu tre vende të rajonit më të ngushtë – Kroacia, Serbia dhe Bosnja dhe Hercegovina. Në Bosnjë dhe Hercegovinë, pothuajse gjysma janë në grupin shumë fetar (46 përqind), në Kroaci (44 përqind) dhe në Serbi (32 përqind).

Nëse shohim kategori individuale të religjionit, shohim se vendet e rajonit janë kryesisht në krye të listës.

Bosnja dhe Hercegovina është e dyta në kategorinë “rëndësia e fesë” – 54 përqind thonë se feja është shumë e rëndësishme në jetën e tyre. Vetëm grekët kanë një përqindje më të lartë – 55 përqind. Kroacia është në vendin e gjashtë me 42 përqind, dhe Serbia në vendin e nëntë, me 34 përqind.

Në Kroaci, 40 për qind e të anketuarve thanë se marrin pjesë në shërbime fetare së paku një herë në muaj, me të njëjtën përqindje që është vendi i katërt pas Polonisë, Rumanisë dhe Italisë. Në BiH, çdo person i tretë (35 përqind) ndjek shërbime fetare në baza mujore, dhe në Serbi çdo i pesti (19 përqind).

Dy të tretat e njerëzve në Bosnje dhe Hercegovinë besojnë në Zot me siguri absolute

Dhe sipas frekuencës së lutjes, Kroacia është e para në rajon – 40 përqind e kroatëve thanë se luten çdo ditë dhe e katërta në radhët prapa Moldavisë, Armenisë dhe Rumanisë. Në Bosnje dhe Hercegovinë 32 për qind thonë se luten çdo ditë, dhe 27 për qind në Serbi.

Dy të tretat e njerëzve në B dhe H (66 përqind) thonë se besojnë në Zot me siguri absolute. Para tyre janë vetëm Armenia (79 përqind) dhe Gjeorgjia (73 përqind). Në Serbi, 59 për qind e njerëzve besojnë në Zot me siguri absolute.     Një përqindje e ngjashme në Kroaci është 57 përqind.

  Më poshtë, eksploroni hartën e religjionit në vendet evropiane.

OPINIONE