Historia Opinion

INFLUENCA E ÇIFUTËVE NË SOCIALIZËM

XHAFER SADIKU

Revista “Das Neue Reich”, që botohej në Vjenë, në tetor 1923 publikoi një studim të drejtorit të saj, Dr. Eberle, mbi influencat e çifutëve në socializëm.

Autori, me citime faktesh e autorësh, tregonte se agjitatorët e socializmit janë çifutër, sikurse çifutër janë edhe kapitalistat më të pasur, kundër të cilëve, sipas parimeve të socializmit, do të drejtohej lufta e socialistëve.

Pavarësisht nga propananda e socialistëve asnjë dëm nuk u është shkaktuar kapitalistëve. Ky fakt, shkruante autori, tregon se midis krerëve të socializmit e kapitalizmit është nji marrëveshje, një solidaritet fisi e interesash.

Kjo marrëveshje, prej një antagonizmi të dukshëm nxjerr dobinë e një sigurimi më të madh. Asht nji luftë me qëllime të caktuara.

Dr. Eberle njihte 116 kryetarë të socializmit në Gjermani e tregonte se më se katër të pestat ishin çifutë.
“Der Worvaetis” organi më i parë i socializmit në Gjermani, botohet prej ditët hebraike:Paul Singer e shokë. Kishte kryeredaktorin e pesë redaktorë çifutë.
Revista e përmuajshme “Socialistische Mcnatshefte” botohej prej çifutit Dr. Bloch; “Die Freihet” prej Dr. Lohn-it; “Die Rote Fahne” prej Werner Scolem-it, edhe këta çifutë.

Në Austri, ndër 49 kryetarë socialistë, katër të pestat ishin çifutë. Vetëm në Vjenë numëronte njëzetë – gati të gjithë çifutë.

Botuesi dhe kryeredaktori i “Die Arbeiter Zeitung” ishin çifutë; revista “Der Kampf” drejtohej prej çifutit, Dr. Fredrih Adler. Edhe kryeredaktorët e redaktorët e saj ishin çifutë.

Sipas Dr. Eberle, edhe në Hungari në krye të lëvizjes socialiste dhe komuniste ishin çifutët.

Përsa i përkiste Francës, autori përmendte një manifest të punëtorëve revolucionarë francezë, të dhënë më 3 prill 1911, në të cilin ankoheshin se gati në krye te të gjitha sindikatave socialiste gjendeshin çifuto-masonët.

Krerët e socialistëve francezë, në vitet 1910-1920, ishin pothuajse të gjithë çifutë. Po kështu çifutë ishin edhe krerët kryesorë të socialistëve në Holandë, Danimarkë, Suedi, Angli, SHBA, etj., pa folur këtu për Rusinë ku 90 për qind e struktuave të partisë e shtetit sovjetik ishin çifutë.

Kur shpertheu revolucioni bolshevik ne Kiev kundër qeverisë ukrainase, – shkruante Dr. Eberle, – ndër gjithë ministrat e qeverisë së re revolucionare ishte vetëm një ukrainas të tjerët ishin të gjithë çifutë, e ndër ta ministri i financave Kreisberg 24 vjeç, drejtori i bankës së shtetit një student i vitit të parë drejtësi, 19 vjeç; si dhe një grua, Eugenia Borsh, ishte bërë ministre e punëve të brendshme.

Gjithë këta socialista konfiskuan pasuritë e aristokracisë e të kishave, ndërsa pasuritë e gjakut e gjinisë së tyre nuk i preku kush.

Mërija e lufta e këtyre socialisteve ishte drejtuar kundër botës së krishterë; derisa fajet e kapitalizmit “ebrajik” e të socializmit “ebrajik” bënte sikur nuk i shehte! “Kjo asht nji luftë klaset e ujdisun me solidaritet të fisit”.

Po Shqipërinë e djeshme dhe të sotme socialiste, kush po e sundon dhe grabit?!
______________
) Cituar nga revista “Hylli i Dritës”, dhjetor 1923, nr. XII, f. 545, Influenca e çifutënve në socjalizëm.