Bota

Italia në krizë ekonomike

Sipas vlerësimit të Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim, rritja ekonomike e Italisë parashikohet të shkojë në 0.9 për qind në vitin 2019 dhe 2020.

Konsumi privat do të jetë i moderuar, pasi zgjerimi më i ulët i punësimit dhe rritja e inflacionit të çmimeve të konsumit do të kapërcejnë fitimet e disponueshme të të ardhurave të ekonomive familjare dhe do të kompensojnë efektin pozitiv të politikës fiskale ekspansioniste.

Investimet e biznesit do të ngadalësohen, pasi rritja e kërkesës së brendshme dhe të jashtme do të dobësohet. Me një kërkesë të brendshme të dobët, suficiti i llogarisë rrjedhëse do të mbetet rreth 2.5 për qind e Produktit të Brendshëm Bruto.

Politika fiskale do të kthehet në ekspansioniste në vitin 2019, duke e zgjeruar deficitin buxhetor në 2.5 për qind të Produktit të Brendshëm Bruto në vitin 2019 dhe 2.8 për qind në vitin 2020. Borxhi publik, i cili po bie gradualisht në raport me Produktit të Brendshëm Bruto, do të stabilizohet në një nivel të lartë. Rendimenti i obligacioneve qeveritare është rritur me 185 pikë bazë që nga mesi i vitit 2018.

Politikat duhet të sigurojnë që shpenzimet sociale të jenë të qëndrueshme dhe efikase. Duke qenë se bankat sistemike janë të kapitalizuara mirë dhe gjendja e kredive me probleme është në rënie, bilancet e bankave janë të ndjeshme ndaj rritjes së mëtejshme të obligacioneve sovrane. Masat për të rritur konkurrencën në tregjet e produkteve, arsimin dhe aftësitë dhe për të përmirësuar stimujt e punës janë parakusht për rritjen e qëndrueshme të ekonomisë.

OPINIONE