Opinion

Përça dhe sundo 3

Shaban Burri

Disa pika kryesore që rëndojnë mbi ne myslimanët në shoqëri si një përgjegjësi, sepse pjesët e tjera të shoqërisë vështirë se mund ta përballojnë këtë barrë:

Drejta të barabarta për burrat dhe gratë.
Vetëm mbështetësit e teologjisë çlirimtare u japin grave të drejtat dhe mbrojtjen për të gëzuar sigurinë që duhet ta këtë një shtëpie e shëndoshtë pavarësisht të barrës së lindjes dhe rritjes se fëmijëve. Vetëm mbështetësit e teologjisë çlirimtare i japin grave njohjen si njerëz dhe murgesha në shoqëri, ndërsa në të njëjtën kohë promovojnë feminitetin e tyre në një mjedis të mbrojtur.  Vetëm mbështetësit e teologjisë çlirimtare sigurojnë sukses për gratë në të ashtuquajturat profesione mashkullore (krahasoni p.sh. numrin e studenteve femra në profesionet e inxhinierisë në Iran / Turqi / Indonezi / Malajzi me Gjermani / Francë / Angli etj.)

Rezistenca ndaj padrejtësisë.
Vetëm mbështetësit e teologjisë çlirimtare ende ofrojnë rezistencë serioze në këtë botë ndaj kapitalizmit grabitqar materialist, i cili, plotësisht pa marrë parasysh se kush qeveris dhe në çfarë forme qeveris (p.sh. SHBA, Gjermania, Arabia Saudite), ku hendekun midis të pasurve dhe të varfërve ne rritje është.  Prandaj, ai luftohet më intensivisht nga elitat e botës dhe mjetet e tyre propagandistike.

Njerëzimi për të uriturit.
Bota në të cilën jetojmë ka burime të mjaftueshme për të siguruar mjete për të gjithë që askush të mos mbetet i uritur.  Fondet e shtypura në botën perëndimore vetëm gjatë krizës së Koronës do të ishin të mjaftueshme për të furnizuar njerëzimin e uritur për dekadat e ardhshme.  Por uria i lidhur me migrimin të përhershëm janë mjetet e fuqisë së një elite botërore cila nuk e ka hequr kurrë skllavërinë.  Në disa raste, vetë myslimanët të uritur janë ata të cilët vetë sakrifikues mbrohen p.sh në Jemen / Aufganistan / Siri dhe cilët vriten me armë perëndimore.  Një vend i pasur si BEja mund të bëjë shumë kundër urisë.

Liria e besimit.
“Feja” aktuale e botës perëndimore ka vendosur disa dogma, që të dyshosh at është edhe më e keqe se blasfemia në fetë Abrahamike. Të gjithë duhet t’i thonë “po dhe amin” LGBTs, manisë gjinore dhe sistemit aparteid të izraelit, përndryshe ata do të persekutohen. Të gjithë duhet të adhurojnë viçin e artë, përndryshe ata do të shkëputen nga sistemi financiar. Të gjithë duhet të njohin SH.B.A.-të si “fuqi udhëheqëse” dhe të besojnë se është një demokraci, përndryshe ata do të bombardohen ose do të futen në lista si një individ etj. Etj. Vetëm mbështetësit e guximshëm të teologjisë çlirimtare mund të mbrojnë të referuar kësaj të ardhmen e fëmijëve dhe nipërve.

Dinjiteti/Ndera i njeriut është i paprekshëm.
Sipas ligjit themelor/kushtetutës, ky duhet të jetë neni më i rëndësishëm.  Por nëse normat shoqërore mjegullohen dhe dhunohen aq shumë sa as termi “dinjitet/ndera” dhe as termi “qenie njerëzore” nuk përcaktohen qartë, atëherë ka nevojë për njerëz të guximshëm në shoqëri që ndihmojnë në parandalimin e shkatërrimit.  Sistemi Botërore Perëndimore po përballet me një rënie të pandalshëm.  A do të zbresim me të, kjo varet nga ne vetë myslimanët.  Në të gjitha fetë dhe të gjitha sferat e jetës ka njerëz që kanë këtë guxim të rezistencës. Por pasuesit e teologjisë çlirimtare të Islamit janë të detyruar të ruajnë shoqërinë e tyre për shkak të fesë së tyre.

Le të fillojmë më në fund ose – nëse jemi tashmë të  angazhuar – të intensifikojmë angazhimin tonë.

 

Etiketa