Bota

Rreziku i Aneksimit: Mania e marrjes me forcë e tokave të Shtetit të Palestinës nga pushtuesit izraelitë!

Ambasada e palestinës në Shqipëri ka reaguar në lidhje me pushtimin e tokave të Shtetit të Palestinës nga pushtuesit izraelitë. Në shkrim të mbazuar mbi 10 pika ajo paraqet maninë e marrjes me forcë të këtyre tokave ndërsa thekson se actorët ndërkombëtar deri tani nuk  kanë bërë asgjë për ndalimin e pushtimit dhe gjithckaje që po ndodh në palestinë.

1. Cfarë do të thotë aneksim?

Aneksim, përkufizohet si përdorimi i forces nga një shtet i caktuar për të aneksuar territorin e një shteti tjetër në territorin e tij. Kjo situatë presupozon që shteti që synon të aneksojë territoret e një vendi tjetër, pushton në mënyrë efektive këtë tokë. Si pasojë, dhe duke qenë se pushtimi është një situatë e përkohshme në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, aneksimi shkel ligjin e okupimit sepse synon të imponojë sovranitet të përhershëm mbi tokat që aneksoj. Përmes përdorimit të forces, e ndaluar rreptësisht nga e drejta ndërkombëtare, pavarësisht nëse kontrollohej nga agresioni apo vetëmbrojtja. Konsensusi ndërkombëtar për ndalimin e marrjes së territorit përmes përdorimit të forcës daton në Kartën e Kombeve të Bashkuara të vitit 1945, dhe gjithashtu klasifikohet si një rregull paramptues sipas ligjit ndërkombëtar. Kjo do të thotë që bashkësia ndërkombëtare është pajtuar njëzëri se ky është një parim themelor i së drejtës ndërkombëtare që nuk i nënshtrohet ixhtihadit ose përjashtimit. Sot, ky parim formon një shtyllë themelore të një rendi ndërkombëtar të bazuar në rregullat e së drejtës ndërkombëtare.

2. Cfarë do të thotë aneksimi izraelit në kontekstin e Palestinës së pushtuar?

Aneksimi zyrtar i Jeruzalemit nga ana e Izralit në 1967 dhe planet e tij të tanishme për të aneksuar më shumë tokat që i përkasin Shtetit të Palestinës mohojnë dhe kërcënojnë të drejtat kombëtare të popullit palestinez dhe të drejtat e njeriut. Që nga dita e parë e pushtimit të territoreve palestinez, Izraeli ka parashikuar shumë harta të aneksimit (më i shquari prej të cilave ishte Plani Allon i vitit 1967 dhe Plani i Drobles i 1978) i cili ripërcakton kufijtë politikë të Izraelit. Faktet e imponuara sot në Palestinën e pushtuar janë rezultat i një proçesi aneksimi sistematik dhe gjithëpërfshirës që Izraeli ka kërkuar të arrijë gjatë pushtimit të tij të vazhdueshmë që prej 53-vitesh.Për të konsoliduar dhe rrënjosur më tej projektin e tij të zgjidhjes koloniale, Izraeli vazhdon të konfiskojë tokat e palestinezëve, vazhdon të shkatërrojë dhe sekuestrojë prona palestineze, të ndërtojë më shumë vendbanime të paligjshme dhe të shfrytëzojë ujërat, burimet e tjera natyrore palestineze. Gjykata Penale Ndërkombëtare aktualisht po shqyrton sjelljen e paligjshme të Izraelit dhe shkeljet e mëdha të ligjit dhe standardeve ndërkombëtare për të marrë prova të krimeve të luftës nga Izraeli në territorin e Shtetit të Palestinës që përbën Bregun Perëndimor, përfshirë Jeruzalemin Lindor dhe Rripin e Gazës. Përmes shkeljeve sistematike të të drejtave të njeriut palestinezë, lirive themelore, dinjitetit njerëzor dhe normave të së drejtës ndërkombëtare dhe ligjit ndërkombëtar humanitar, Izraeli tashmë kryen krime të luftës të përcaktuara qartë, përfshirë siç përcaktohet në Statutin e Romës, duke thënë: “transferimin e pjesëve të popullatës së tij civile, direkt ose Në mënyrë indirekte, në tokën që pushton, ose dëbimin ose transferimin e banorëve të territoreve të okupuara brenda ose jashtë kësaj toke

3. A ndodhi vërtet Aneksimi?

Popullit palestinez tashmë i është mohuar hyrja dhe kontrolli mbi tokat e tij, sikurse i është mohuar e drejta e kontrollit dhe menaxhimit të kufijëve dhe burimeve natyrore, përfshirë edhe burimet ujore të vendit të tij. Realiteti që shpreh aneksimin de fakto sot shprehet kryesisht përmes vendosjes së vendbanimeve koloniale izraelite, murit të aneksimit që ndan qytete palestineze, fshatra dhe qytete, dhe sistemin e barrierave ushtarake që prenë dhe ndajnë peizazhin palestinez dhe kufizojnë lëvizjen e njerëzve dhe mallrave.

4. Si e vendosi Izraeli bazën e nevojshme ligjore për proçesin e aneksimit?

Përveç miratimit të shumë ligjeve raciste dhe diskriminuese, Knesset (parlamenti izraelitpropozoi dhe diskutoi gjatë mandatit të tij të fundit disa projektligje që lidhen me aneksimin e pjesëve të ndryshme të Palestinës së pushtuar. Disa nga këto projektligje kanë propozuar aneksimin e të gjitha vendbanimeve në Bregun Perëndimor, ndërsa të tjerët u janë referuar vendbanimeve specifike përreth Jeruzalemit, Betlehemit, Hebronit dhe Luginës së Jordanit. Në mesin e këtyre ligjeve, ligjvënësit izraelitë ranë dakord të miratojnë pesë projektligje si ligjet kryesore për t’i hapur rrugën hapit të ardhshëm të aneksimit të Izraelit. Këto ligje vlejnë drejtpërdrejt për Bregun e pushtuar Perëndimor dhe nuk kërkojnë urdhëra ushtarakë për zbatimin e tyre. Ato janë:
1) Në vitin 2016 u miratua Ligji “Nxitja e Investimeve Kapitale në Vendbanime”, për të lejuar kolonët izraelitë të marrin përfitime nga taksat mbi fitimet e nga territoret e pushtuara palestineze.
2) Në vitin 2017, Ligji që shfuqizon Këshillin e Arsimit të Lartë në Territore që anulon dhe transferon Këshillin e Arsimit të Lartë, të kryesuar nga komandanti ushtarak në Bregun Perëndimor, u kalua në Këshillin e Arsimit të Lartë që vepron në Izrael.
3) Në vitin 2017, “Ligji për likujdimin e vendbanimeve” që lejon konfiskimin e përhershëm të tokës private palestineze për qëllime të “organizimit” ose “legalizimit” të vendbanimeve izraelite u miratua sipas ligjit të brendshëm izraelit (të cilin Gjykata Supreme e Izraelit e shpalli të paligjshme në 9 qershor 2020).
4) Në vitin 2018, autoriteti për të vendosur mocione territoriale u transferua nga Gjykata Supreme e Drejtësisë në Gjykatat e Administrative të ëështjeve Administrative, e cila zgjeron juridiksionin e rregullt të gjykatave të saj lokale lokale në territoret e pushtuara palestineze, dhe tërheq juridiksionin e Gjykatës Supreme.
5) Në vitin 2018, një “Ligji Themelor: Izraeli -” Shteti Kombëtar i Hebrejve “i cili me kushtetutë njeh pretendimin e Izraelit për Palestinën e detyrueshme si një e tërë, kalon sovranitetin hebre duke e konsideruar këtë tokë si një atdhe kombëtar vetëm për hebrenjtë, dhe ekskluzivisht u jep atyre të drejtën e vetëvendosjes në Izra

5. A ka rëndësi se cilën (apo cilat) pjesë të territoreve të pushtuara palestineze, Izraeli kërcënon të aneksojë

Nuk është vërtet e rëndësishme. Pavarësisht nga sipërfaqja e tokave të destinuara për t’u aneksuar, qoftë të vogla apo të mëdha, dhe pavarësisht nga procesi i aneksimit të më shumë tokave palestineze gradualisht ose një herë, projekti i zgjidhjes koloniale izraelite është një dëshmi e planit të Izraelit për të shtrirë sovranitetin e tij mbi të gjithë Palestinën e detyrueshme. Parimi i aneksimit në vetvete është një kërcënim për një rend ndërkombëtar bazuar në normat e së drejtës ndërkombëtare, dhe shkeljet e vazhdueshme izraelite të ligjit ndërkombëtar shprehin qartë mohimin e Izraelit për të drejtën e popullit palestinez për të ekzistuar në tokën e tij.

6. Si është në përputhje plani izraelito-amerikan, i njohur si plani i Trump-it, me planet e Izraelit për të aneksuar tokat që i përkasin Shtetit të Palestinës?

Plani i aneksimit të Presidentit Trump shprehimisht prezanton aneksimin e të gjithë Bregut Perëndimor të okupuar, i cili përmbahet në tekstin e planit në Seksionin Shtatë se “shteti i Izraelit do të ruajë përgjegjësinë më të lartë të sigurisë në shtetin e Palestinës …”. Plani pranon faktet ekzistuese të paligjshme të vendosura nga Izraeli në Palestinën e okupuar, dhe gjithashtu prezanton një hartë konceptuale në përputhje me hartat e aneksimit që Izraeli hartoi në fillim të okupimit të tij në vitin 1967 për ta ndihmuar atë ekskluzivisht në kontrollin e të gjitha tokave të vendosura në perëndim të lumit Jordan deri në Mesdhe. Sipas planit, Shteti i Palestinës nuk ka një kufi lindor ndërkombëtar me Jordaninë, dhe mban kontrollin e sigurisë për të gjitha vendkalimet, përfshirë ato me Republikën Arabe të Egjiptit. Siguria mban kontrollin mbi të gjitha vendkalimet, përfshirë ato me Republikën Arabe të Egjiptit. Plani gjithashtu përshkruan një shtet palestinez me mungesë sovraniteti, të ndarë në enklavat e izoluara, të izoluara dhe gjeografikisht të palidhura gjeografikisht, të lidhura nga një rrjet transporti përmes urave dhe tuneleve, dhe ndërtimi i tij është subjekt i kërkesave të sigurisë izraelite, me shtrirjen e murit të aneksimit dhe zgjerimit të jetë në përputhje me kufijtë e rinj, dhe kontrolli më i lartë i sigurisë mbetet në duart e Izraelit me kontroll Forcat ajrore dhe detare izraelite në tërësi. Ky plan nënkupton vetëm vazhdimin e okupimit izraelit dhe bërjen e tij të përhershme, dhe kjo është plotësisht në përputhje me planet e aneksimit të Izraelit.

7. Si do të ndikojnë më tej planet e aneksimit izraelit në tokat dhe jetën palestineze?

Planet e aneksimit izraelit përbëjnë një kërcënim për ekzistencën e Shtetit të Palestinës dhe aneksimi zyrtar i ndonjë pjese shtesë të Palestinës së okupuar, pavarësisht nivelit të saj, do të ketë pasoja të rënda. Aty ku ideja e aneksimit izraelit është të kontrollojë tokën pa qenë përgjegjës drejtpërdrejt për popullatën. . Situata e qytetarëve palestinezë në Jeruzalemin Lindor të okupuar tregon se si “qëndrimi i tyre i përhershëm” i lejoi ata të kontrolloheshin nga Izraeli përmes një seri politikash shtypëse dhe diskriminuese. Në këtë kontekst, Izraeli i konsideron këta qytetarë praninë e përkohshme ndërsa kontrolli i saj mbi tokat dhe jetën e tyre është i përhershëm. Aneksimi eliminon të drejtën e popullit palestinez për të materializuar shtetin e tyre dhe garanton një ndarje të përhershme midis Bregut Perëndimor të okupuar dhe Rripit të Gazës të rrethuar, Thellohet më tej projekti kolonial për zgjidhjen e Izraelit, fshin vijën e gjelbër që përbën bazën e zgjidhjes dy-shtetërore të miratuar ndërkombëtarisht, dhe hedh poshtë çdo përpjekje ndërkombëtare të bërë gjatë një procesi 27-vjeçar për të arritur paqen, për t’i dhënë fund okupimit izraelit dhe për të arritur pavarësinë e Palestinës.

8. Cila është përgjigjja e udhëheqjes palestineze ndaj njoftimit të Izraelit për planet e tij për të aneksuar më shumë tokat palestineze?

Duke nënshkruar marrëveshjen e koalicionit qeveritar izraelit midis Benjamin Netanyahu dhe Benny Gantz më 20 prill 2020, i cili shprehet në nenin 29 se “Kryeministri do të jetë në gjendje të paraqesë marrëveshjen që do të nënshkruhet me Shtetet e Bashkuara për zbatimin e sovranitetit në 1 korrik 2020 në Seanca e kabinetit dhe qeverisë për miratim nga qeveria dhe / ose Knesset. Më 19 maj 2020, Presidenti Mahmoud Abbas njoftoi vendimin e Organizatës së për Çlirimin e Palestinës dhe Shtetit të Palestinës për “shpërbërjen e të gjitha marrëveshjeve me Izraelin”. Ky vendim vjen si rezultat i diskutimit të vazhdueshëm brenda kornizave të Organizatës së erationlirimit të Palestinës që nga viti 2015. Në përputhje me rrethanat, udhëheqja palestineze informoi palët izraelite dhe amerikane që të ndërpresin bashkëpunimin midis tyre dhe tyre, duke përfshirë ndalimin e koordinimit të sigurisë menjëherë. Siç ishte rasti në çerekun e kaluar të një shekulli, Palestina nuk do të mbetet e vetmja palë që t’i përmbahet këtyre marrëveshjeve, dhe populli palestinez nuk do ta pranojë status quo-në nën sundimin e okupimit kolonial izraelit. Po kështu, Palestina nuk ka asnjë detyrim ndaj Fuqisë pushtuese në asnjë mënyrë. Udhëheqja palestineze aktualisht është duke përgatitur plane për të adresuar hapat praktikë që lidhen me çdo aspekt të jetës palestineze, veçanërisht në lidhje me shërbimet, arsimin, shëndetin dhe sigurinë, për të vazhduar të ruajë rendin publik dhe të sigurojë shërbime për popullin palestinez. . Palestina po kalon gjithashtu nga epoka e pushtetit të përkohshëm drejt forcimit dhe fuqizimit të institucioneve shtetërore drejt pavarësisë, dhe nuk do t’i nënshtrohet diktateve të Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit, të cilat po punojnë për ta detyruar Palestinën të pranojë aneksimin dhe aparteidin, gjë që nuk do të ndodhë.

9. Si u përgjigj bashkësia ndërkombëtare? Cilat janë procedurat e kërkuara?

Shumica e vendeve në botë shprehën refuzimin dhe shqetësimin e tyre për planet e aneksimit të Izraelit, por nuk kishte një qëndrim të unifikuar ndërkombëtar për masat që duhet të merren për ta mbajtur Izraelin përgjegjës për rekordin e tij të gjatë të shkeljeve të rregullave të ligjit ndërkombëtar. Për t’i dhënë fund kulturës së mosndëshkimit për Izraelin, bashkësia ndërkombëtare ka përgjegjësi t’i japë fund këtij pushtimi izraelit dhe të shtypë popullin palestinez drejt lirisë dhe pavarësisë. Për ta arritur këtë, udhëheqja palestineze vazhdon të kërkojë që shtetet të respektojnë detyrimet e tyre sipas ligjit ndërkombëtar dhe rezolutave të Kombeve të Bashkuara, dhe të kërkojnë që vendet në botë që ende nuk e kanë njohur shtetin e Palestinës në kufijtë e vitit 1967, me Jeruzalemin Lindor si kryeqytetin e tij, ta njohin menjëherë. Planet izraelite të aneksimit mund të shmangen vetëm duke marrë masa dhe masa konkrete, përfshirë vendosjen e sanksioneve për Izraelin. Ndërsa, Rezoluta 3414 e Asamblesë së Përgjithshme të KB-së e 1975 kërkoi që “të gjitha vendet të përmbahen nga sigurimi i Izraelit ndonjë ndihmë ushtarake ose ekonomike për sa kohë që ata ende pushtojnë tokat arabe, dhe mohojnë të drejtat e patjetërsueshme kombëtare të popullit palestinez”. Përveç kësaj, Rezoluta 2334 e Këshillit të Sigurimit u bën thirrje shteteve anëtare të Kombeve të Bashkuara “të bëjnë dallimet në marrëdhëniet e tyre të lidhura midis territoreve të Shtetit të Izraelit dhe territoreve të pushtuara që nga viti 1967.” “Kjo kërkon një rishikim të tregtisë dhe marrëveshjeve të tjera që ekzistojnë me Shtetin e Izraelit që nuk bëjnë qartë dallimin midis Izraelit dhe Palestinës. Shtetet kanë një detyrim ligjor të mos njohin ose ndihmojnë në situatën e paligjshme të krijuar nga Izraeli në Palestinën e okupuar. Prandaj, për të zbatuar këtë detyrim ligjor shtetet duhet të abstenojnë Mbi sigurimin e fondeve në çfarëdo mënyre për projektin e zgjidhjes së Izraelit, përfshirë organizatat joqeveritare, si dhe ata që merren me marrëdhëniet tregtare me vendbanimet, veçanërisht ato të listuara në bazën e të dhënave të Kombeve të Bashkuara.Vendet anëtare janë gjithashtu përgjegjës për legjislacionin e ligjeve që ndalojnë biznesin e tyre të kontribuojnë në projektin e zgjidhjes.

10. Si të shkojmë përpara?

E vetmja rrugëdalje është një zgjidhje politike e bazuar në ligjin ndërkombëtar dhe rezolutat përkatëse të Kombeve të Bashkuara, dhe jo një arsyetim ekologjik ekstrem për shtypjen, padrejtësinë dhe diskriminimin racor siç parashikohet nga udhëheqësit amerikanë dhe izraelitë. Një paqe e drejtë, gjithëpërfshirëse dhe e qëndrueshme në Palestinë, Izrael dhe tërë Lindjen e Mesme mund të arrihet vetëm duke parë një zgjidhje dy-shtetesh që ende nuk ka dështuar. Ajo që ka dështuar është një “proces i paqes” i udhëhequr nga SH.B.A. me një favor të njëanshëm në favor të Izraelit. Për të parandaluar blerjen amerikane të këtij procesi, dhe për të siguruar pjesëmarrjen ndërkombëtare në një proces paqësor kuptimplotë, është përgjegjësia e bashkësisë ndërkombëtare që të lehtësojë një proces të vërtetë dhe gjithëpërfshirës të paqes në përputhje me ligjin ndërkombëtar dhe të shohë nismën palestineze të paqes të propozuar nga Presidenti Mahmoud Abbas në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në shkurt të 2018, rezultati i një konference ndërkombëtare paqeje. Kohët e fundit, udhëheqja palestineze intensifikoi kontaktet e saj ndërkombëtare për të penguar aneksimin dhe përgatitjen për këtë konferencë, duke përfshirë anëtarët e Kuartetit, dhe dërgoi një mesazh të drejtpërdrejtë për shtetet: të zhvillojë një konferencë paqeje ndërkombëtare me kompetenca të plota nën kujdesin ndërkombëtar bazuar në ligjin ndërkombëtar dhe termat e referencës të rënë dakord ndërkombëtarisht, në mënyrë që të sigurohet realizimi i vizionit të një zgjidhjeje dy-shtetërore, dhe në fund ushtimi izraelit, duke arritur pavarësinë kombëtare të Shtetit të Palestinës në kufijtë e 1967 me Jeruzalemin Lindor si kryeqytetin e saj, duke zgjidhur çështjen e refugjatëve në përputhje me Rezolutën 194 të KB, dhe duke liruar të gjithë të burgosurit. Presidenti Mahmoud Abbas i bëri thirrje Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara që të punojnë drejtpërdrejt në mbajtjen e kësaj konference.

Burimi: Faqja Zyrtare e Drejtorisë së Çështjeve së Negociatave pranë Organizatës për Çlirimin e Palestinës, Shteti i Palestinës
Linku i materialit të mësipërm:
https://www.nad.ps/…/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B6%…

/Gazetaimpakt/

OPINIONE

INTERVISTA