krishteret

Jorgo apo Gjergji ?

Nga Petro Prodani J – Gj o – e r – r g – gj o – i Keto emra kane te perbashket vetem germen

Read More