Armela Krasniqi: 70% e ankesave në AMA gjatë 2022, për shkelje të të drejtave të njeriut dhe të fëmijëve nga TV-të dhe radiot

Kryetarja e Autoritetit të Mediave Audiovizive, Armela Krasniqi, në një postim të bërë në rrjetet sociale ka bërë me dije se përqindja më e lartë e ankesave që kanë mbërritur dhe janë trajtuar nga Këshilli i Ankesave gjatë vitit 2022, janë për transmetime që shkelin të drejtat e njeriut dhe etikës së komunikimit si dhe të drejtave të fëmijëve dhe privatësisë së tyre. Gjatë vitit 2022 Këshilli i Ankesave, pranë AMA-s, ka administruar 310 ankesa, 52% prej të cilave kanë mbërritur nga individë, 27% nga institucione, 9%, respektivisht, nga shoqëria civile dhe bizneset dhe 3% nga mediat.

Ajo që bën më shumë përshtypje është se, nga të dhënat duket se publiku shqiptar është i ndjeshëm më tepër ndaj cenimit të të drejtave të njeriut dhe sidomos fëmijëve.

Më poshtë postimi i plotë:
Respektimi i dinjitetit të njeriut, si e drejtë themelore e gjithkujt, në transmetimet audiovizive, vazhdon të jetë sfidues në një mjedis mediatik të orientuar drejt lajmit sensacional dhe “luftës” për klikime. Prandaj dhe shqyrtimi i ankesave që mbërrijnë nga individë, grupe interesi, shoqata apo institucione në Këshillin e Ankesave bëhet me përgjegjësi të lartë dhe rast pas rasti, duke garantuar investimin ligjor për ruajtjen e një shërbimi cilësor mediatik, me përmbajtje vlerash dhe normash e që respekton të drejtat e njeriut.

Gjatë vitit 2022 Këshilli i Ankesave ka administruar 310 ankesa, 52% prej të cilave kanë mbërritur nga individë, 27% nga institucione, 9%, respektivisht, nga shoqëria civile dhe bizneset dhe 3% nga mediat.

Ajo që është vënë re gjatë vitit 2022 është se përqindjen më të madhe, – 38% e totalit të ankesave, – e zënë ankesat për shkelje të të drejtave të njeriut dhe etikës së komunikimit në transmetimet televizive dhe radio (Ofruesit e Shërbimit Mediatik Audioviziv, OSHMA), të ndjekura nga ankesat për shkeljen e të drejtave të fëmijëve dhe privatësisë së tyre (32%).

Për secilën nga shkeljet e konstatuara janë marrë të gjitha masat, konform përcaktimeve ligjore. Mbikëqyrja e zbatimit të Kodit të Transmetimit, të miratuar nga AMA, për çështje që lidhen me respektimin e dinjitetit dhe të drejtave themelore të njeriut do të jetë gjithmonë një nga impenjimet kryesore të punës tonë. Në mënyrë të veçantë cenimi i të drejtave të të miturve dhe shkeljet e konstatuara në mjedisin e sotëm të transmetimeve audiovizive lidhur me to, mbetet një shqetësim prioritar, që shkon edhe përtej zbatueshmërisë së legjislacionit në fuqi dhe sanksioneve të forta ligjore./BW

NDANI KËTË POSTIM

Mund tju interesojne