EtiketeAustralia

Bota

Refugjatët nuk janë burim i terrorizmit

George Brandis: “Një pjesë e personave që vijnë përmes programeve të refugjatëve dhe që janë radikalë, dëmtojnë më shumë refugjatët se sa shoqërinë...