EtiketeAzil

Rajoni

Azil në Kosovë

Nga 458 persona që kanë kërkuar azil në Kosovë, gjatë këtij viti, shumë nga ata vijnë nga zonat e luftës. Por, qëllim i tyre nuk është të qëndrojnë në Kosovë...

OPINIONE