Etiketefamilja

Opinion

Rreziku i homoseksualizmit!

Nga Dr. Klodjan Zaimaj “Krijimi i Zotit ka vetëm dy gjini! Sipas Islamit çdo krijesë në këtë botë është krijuar në çift. Allahu i Madhëruar na tregon në...